Zorgverlening diabeten gegarandeerd

Minister Amar Ramadhin, van Volksgezondheid heeft tegenover een lokaal medium verklaard, dat diabetici normaal naar hun huisarts of de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) kunnen voor zorg. Sedert de  sluiting  van de One Stop shop werd, er vanwege de samenleving kritiek  geleverd, dat er niet wordt omgekeken naar deze patiënten en zij  daardoor verstoken zouden zijn van zorg.  Ramadhin ontkent deze beschuldigingen. Volgens hem heeft een ieder die werkzaam is binnen de zorg, de bevoegdheid en een bepaald vermogen het werk uit te voeren.

Ramadhin zei dat de “One Stop shop” een particuliere stichting is, die geïnitieerd werd door overheidsstructuren. Voor hem is het van belang te kijken naar de duurzaamheid van een bepaald programma, en of die nog van toepassing is. Veel diabeten zaten na de sluiting van de shop met de handen in het haar. Doordat de specialistische zorg die deze stichting aanbood, kwam weg te vallen . Naast de zorg aan voetwonden die tijd nemen om te behandelen, kregen de patiënten ook instructies hoe om te gaan met suikerziekte. Marelva Strijdhaftig,  Diabetische verpleegkundige zei  dat de 6000 diabeten, die verbonden waren aan de One Stop Shop  in Nickerie ook  in Paramaribo behandeld werden door middel van een screening, en die de nodige behandelingen kregen, en die het nu volgens haar zwaar hebben. De vraag naar deze zorg is aanzienlijk. “Waarom ik dat zo zeker weet komt, omdat er dagelijks wordt gebeld en gemaild door de patiënten die vragen of de behandelingen in de One Stop Shop nog voortgang zullen vinden”, aldus Strijdhaftig. Er was toen ook een hele goede samenwerking met de Nederlandse chirurgen. “Hoewel het medisch personeel van de RGD  en de huisartsen  veel expertise hebben,  zijn de patiënten van mening dat ze de  behandelingen van de One Stop Shop missen”, aldus Strijdhaftig.

Ramadhin benadrukte,  dat  de particuliere stichting die de zorg verleende, nu in de problemen zit  omdat het mis gaat met de financiering. “De regering heeft de subsidies afgebouwd, en maakt  nu stappen naar duuzame inversteringen.  Het ministerie is bezig vanwege de WHO om het WHO harts model oftewel een preventie programma   dat gericht is op de Noncommunicable diseases  (NCD’s) om dat programma te implementeren. Daarvoor is de kennis van de “One Stop Shop” ook nodig”, aldus Ramadhin.  Hij zei de RGD ter beschikking te zullen stellen voor de One Stop Shop, er is door het ministerie ondersteuning verleend , maar er moet geprobeerd worden om zoveel mogelijk de kennis die er is, te integreren in de reeds bestaande instituten.  Het is volgens hem niet van belang een apart centrum te hebben voor behandelingen, terwijl de RGD garant hiervoor kan staan.

The post Zorgverlening diabeten gegarandeerd appeared first on DE WEST.

Source