Ziekenhuizen blij met tijdige uitbetaling SZF

Leidinggevenden van de ziekenhuizen zijn er blij mee dat zij nu op tijd door het Staatsziekenfonds (SZF) worden uitbetaald. Dit nieuws delen Michel Blokland, medisch directeur bij het Sint Vincentius Ziekenhuis, en de onderdirecteur van het ’s Lands Hospitaal, Maderiel Isselt, met Suriname Herald. Volgens Isselt vindt de betaling nu inderdaad eerder plaats dan zij normaal gewend waren.

“Het heeft ook een positief effect op de uitbetaling van de lonen. Als het geld eerder is uitbetaald kunnen we ook eerder zaken verwerken en de salarissen uitbetalen,” merkt ze op. Het zorgt ook ervoor dat crediteuren vóór het eind van de maand uitbetaald worden.

Blokland deelt mee dat de uitbetaling vrij redelijk verloopt. Echter hebben artsen de afgelopen maand niet op tijd hun loon ontvangen. “Het probleem met het SZF is dat zij geen polissen verkopen aan klanten. Ze moeten het van de overheid krijgen en als zij de gelden niet op tijd krijgen van Financiën, kunnen ze niet uitbetalen. Vaak genoeg zit daar het probleem,” merkt hij op.

De medisch directeur begrijpt de situatie en is altijd on speaking terms met het SZF, omdat zij de situatie begrijpen. De beroepsbevolking is het meest betaalde deel en als er niet op tijd wordt uitbetaald heeft het direct zijn weerslag, maar het gaat nu redelijk goed, zegt hij.

De uitbetaling van de ziekenhuizen door het SZF heeft nu prioriteit, zegt de algemeen directeur bij het SZF, Radjesh Radjkoemar. Het gaat om de volksgezondheid dus is het belangrijk om de ziekenhuizen op tijd uit te betalen. “We willen niet meer, dat ziekenhuispersoneel dagen in actie is, omdat ze geen geld hebben ontvangen,” haalt hij aan.

Bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) gaat het om interne zaken die opgelost moeten worden. Vanuit het SZF wordt er wel voor gezorgd dat zij hun geld op tijd ontvangen, zegt Radjkoemar. Al ongeveer vier maanden vlot het met het op tijd in orde hebben van het financiële gedeelte van de ziekenhuizen. Zodra de middelen van Financiën en Planning binnen zijn, wordt het geld direct overgemaakt.

Verder laat de SZF-topman weten dat binnen de organisatie er hard wordt gewerkt aan verbetering van de service. “We blijven ons best doen om dat stigma te verminderen. U moet weten dat 80 procent van de markt uit het SZF bestaat en dan zullen er altijd problemen zijn, maar we werken eraan,” garandeert hij. Er wordt ook gewerkt aan het beter regelen van de zaken van de huisartsen, zodat ook die minder hoeven te klagen, zegt de SZF-directeur.

Generated by Feedzy