Wijzigingen Zegelwet kamerbreed aangenomen in DNA

De wet houdende nadere wijziging van de Zegelwet is op donderdag 1 september 2022 kamerbreed aangenomen met algemene 36 stemmen. In ’s lands vergaderzaal hebben leden van het parlement over deze wet gediscussieerd.

Bij deze wet gaat het om het zegelrecht dat financieel als hoog wordt beschouwd bij overdracht van zakelijke rechten tussen familieleden in de eerste graad. Met familieleden in de eerste graad, in zowel nederdalende als opgaande linie conform artikel 346 van het Burgerlijk Wetboek worden dus respectievelijk de kinderen en de ouders bedoeld. Gekozen is voor slechts deze categorie van personen op wie de wetswijziging van toepassing is.

Source