Wetsvoorstel voor Verbod Nevenfuncties DNA-leden

‘Belangenverstrengeling zal tot verleden behoren’

De regering Santokhi-Brunswijk wil dat leden van De Nationale Assemblee geen nevenfuncties meer bekleden. De regering wil hier paal en perk aan stellen en wil daarom het conceptwetsvoorstel Wet Verbod Nevenfuncties DNA-leden, indienen. De regering deelde mee, dat het conceptwetsvoorstel reeds af is. Het voorstel is bedoeld om het lidmaatschap van de DNA te bestempelen tot een voltijdse functie, door het verbieden van welke nevenfuncties dan ook. Deze wet zal voorkomen dat er sprake van belangenverstrengeling is. Het concept van de wet zal door de regering eerst naar de Staatsraad verzonden worden. Daarna zal het bij het parlement ingediend worden voor behandeling en eventueel voor goedkeuring.

DA’91- voorzitter Angelic del Castilho zegt desgevraagd, dat het een goed voorstel is.  Volgens Del Castilho zal er geen tot minder sprake van belangenverstrengeling zijn. ‘’Dit is een goede ontwikkeling, we houden er wel rekening mee dat het parlement nog hierover zal discussiëren. Niet alle leden zullen het ermee eens zijn, maar dit is een goede stap richting het stabiliseren”, zegt Del Castilho. Indien de wet goedgekeurd wordt, zal er volgens Del Castilho een gezonde situatie heersen in het parlement. ‘’DNA-leden zullen helder denken, er zal geen conflict of interest zijn.

Bij het besluit om zich als DNA-kandidaat te stellen, zal men nu bewust kiezen. Hoewel er nog niets ervan terecht is gekomen, zullen we de ontwikkelingen kritisch blijven volgen”, aldus Del Castilho.

-door Orsilia Dinge-

Source