Wet voor aanpak COVID-19 met een jaar verlengd

De Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand is gisteren na lange discussies in het parlement, met een jaar verlengd. De wet heeft tot doel de verspreiding van het coronavirus in Suriname tegen te gaan, omdat de circulatie van dit virus de volksgezondheid, veiligheid en economie ernstig in gevaar kan brengen. Onderdeel van de wet zijn ook de avondklok en eventuele total lockdowns die de vrijheden van de burgers beperken. De verlenging van de wet is met 28 stemmen vóór en 13 stemmen tegen aangenomen. De NDP-fractie zei dat de regering hen niet heeft kunnen overtuigen van de noodzaak de wet met een jaar te verlengen. Volgens de fractie, had de wet ook met drie maanden verlengd kunnen worden en daarna – indien nodig – voor nog drie maanden. De BEP-fractie onderkent de noodzaak, maar was het niet eens met de verlenging van een jaar en onthield zich van stemmen.

Cheryl Dijksteel, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei tijdens haar betoog dat een van de redenen om te verlengen is dat we nog steeds zitten in de pandemie met een aantoonbare dreiging. Daarnaast gaf zij aan, dat De Nationale Assemblee een eigen onafhankelijke verantwoordelijkheid heeft om de wettelijke grondslag op orde te hebben als de regering zou moeten optreden. Dijksteel  zei ook, dat deze wet de enige wet is die voorziet in de verantwoording van de maatregelen die getroffen worden. Volgens haar mist het parlement een gedegen evaluatie van de afgelopen tijd en dat het belangrijk is om te weten in welke code ziekenhuizen zich nu bevinden, welke code algemeen geldt en wat de vaccinatiebereidheid en -graad is.

Volgens Dijksteel zijn er veel discussies over de lockdowns, maar zij vraagt zich af, wat er zal gaan gebeuren als er geen lockdown is.

Ten aanzien van de handhaving zei ze, dat een verbeterde handhaving vanuit alle relevante instanties belangrijk is. Volgens haar is er nog veel te veel samenscholing en moeten de MoHana-regels beter nageleefd worden. Zij riep de regering op te blijven communiceren en het volk te scholen. Dijksteel wees daarnaast ook op de eigen verantwoordelijkheid van elk individu. “Niet omdat mensen die het voorbeeld zouden moeten geven dat niet doen, is dat een vrijbrief voor jou om hetzelfde te doen, je hebt een eigen verantwoordelijkheid”, stelde Dijksteel. De verlenging is volgens haar essentieel, omdat er nog steeds een dreiging is.

Stephen Tsang (NDP) haalde aan dat de strenge maatregelen zoals de lockdowns en de avondklok, al langer dan een jaar hun tol hebben geëist op de samenleving. “Overal ter wereld is het zo, maar in Suriname denk ik dat de enorme frustratie te maken heeft met gebrekkige voorlichting vanuit de overheid.” Tsang riep de regering op maatregelen te treffen op basis van statistieken. Ook pleitte hij voor het beter bewaken van de grenzen, omdat tot nu toe is gebleken dat de varianten die ons land zijn binnengedrongen, importgevallen zijn. Hij wees op de controle op de posten. “De maatregelen werken niet en thuisisolatie werkt ook niet. De meeste varianten zijn geïmporteerd en de meeste komen uit Nederland. De vorige regering deed er alles aan om het virus buiten de grenzen te houden en deze regering doet het tegenovergestelde. Waarom de grenzen niet tijdelijk sluiten en versoepeling in Suriname brengen?”, merkte Tsang op.

door Priscilla Kia

Source