Wet reisdocumenten biedt mogelijkheid identiteitsfraude tegen te gaan

De wet Reisdocumenten is op donderdag 28 april 2022 met algemene 29 stemmen aangenomen in het parlement. Om een verbeterd beheer van het reisdocumentenbestand te creƫren, is het van belang fraudebestendige reisdocumenten middels de opname van biometrische gegevens en elektronische eigenschappen te verstrekken. De opname van biometrische gegevens biedt de mogelijkheid om identiteitsfraude waaronder look-alike fraude tegen te gaan. Het was voorheen niet mogelijk strafrechtelijke sancties op te leggen, vanwege geringe regelgeving. Met de aanname van deze wet wordt de regelgeving aangepast. Verder wordt er rekening gehouden met technologische ontwikkelingen, bevorderen van de veiligheid en de internationale standaarden waaraan de paspoorten moeten voldoen.

Source