Wet Centrale Bankwezen 2022 moet functioneren banken stabiliseren

De Nationale Assemblée heeft op vrijdag 10 juni 2022, de ontwerpwet houdende nieuwe regels voor het Centrale Bankwezen (Centrale Bankwezen 2022) behandeld en goedgekeurd. Met 27 stemmen voor en 9 tegen is de wet aangenomen.

Source