Weg naar West-Suriname afgesloten

De bewoners van Bigi-Poika hebben recentelijk hun ongenoegen geuit over de weg naar West-Suriname die zich in een zeer deplorabele staat bevindt. De truckhouders met houtblokken werden door de bewoners gestopt en bedreigd. De bewoners, die zeer verhit waren, zouden overgaan tot het barricaderen van de weg, indien ze geen verandering zouden merken.

In gesprek met Dagblad Suriname zegt de districtscommissaris van Para, Marlene Joden, over de weg naar West-Suriname: “De weg is al een hele poos afgesloten, maar met ontheffingen rijden de ondernemers, de houttransporteurs gewoon. Het is afgesloten, om eenieder te registreren, omdat OW (Openbare Werken) de weg niet aanpakt.”

Joden geeft aan dat het nu de passie van de districtscommissaris is om de weg aan te pakken. “Met behulp van de ondernemers, probeer ik de weg aan te pakken.” De ondernemers hebben zich op eigen initiatief hiervoor ingezet. Ook hebben ze zelf hun equipment ter beschikking gesteld hiervoor. Door samenbundeling van de ondernemers konden bepaalde bruggen gebouwd worden en nu proberen de ondernemers de weg ook zelf aan te pakken, omdat ze hun economische activiteiten daar achterin hebben, laat Joden weten.

Joden stelt, dat de weg niet het hele jaar door afgesloten blijft. Ook geeft zij aan dat een deel van de weg erg slecht is. Het moment dat de ondernemers klaar zijn met de werkzaamheden wordt de weg weer opengesteld.

“Kleine voertuigen kunnen niet rijden op bepaalde plekken. We hebben bewoners die daar echt mee te kampen hebben en ze zijn geïsoleerd.” Joden geeft aan dat ze dus genoodzaakt is om de weg af te sluiten als het erg wordt, om de weg dan weer rijdbaar te maken en vervolgens weer open te stellen.

SK

Source