Weer massaal ied-gebed mogelijk; president er ook bij

President Chan Santokhi heeft de gezamenlijke Ied-gebeden op het Onafhankelijkheidsplein en de Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Moskee (de grote moskee aan de Keizerstraat) bijgewoond. Hij merkt op dat vasten een mens sterker en beter kan maken. Hij heeft ook opgeroepen om te blijven bidden voor … Source