(Weder) aanleg wegen Zuid-Suriname baart inheemsen zorgen

10/08/2021 08:06 – Euritha Tjan A Way

Kapitein Carlo Lewis van het dorp Apoera zegt niet te zijn geconsulteerd over het wederom aanleggen van de weg naar de Lucierivier.

Kapitein Carlo Lewis van het dorp Apoera zegt niet te zijn geconsulteerd over het wederom aanleggen van de weg naar de Lucierivier. Foto: YouTube  

PARAMARIBO – “Wij zijn van plan de president een brief te schrijven om te vragen wat de bedoeling is met de wegstrekking.” Aan het woord is kapitein Carlo Lewis van het dorp Apoera in het westen van Suriname. Hij verwijst naar de wegstrekking die loopt van Kabalebo naar de Lucierivier, de zogenoemde Amatopoweg. De kapitein hoort vaker van grote groepen mensen die de opengestoten weg kiezen om te gaan jagen.

Er is eerder al aan de bel getrokken door activiteiten op deze
weg die lange tijd onbegaanbaar was. Zo had granman Asongo
Alalaparoe van de Trio-inheemsen die zetelt in Kwamalasamutu jagers
weggestuurd van een plek die volgens hem behoort tot het woon- en
leefgebied van zijn stam. Hij heeft ongeveer honderd bomen laten
omzagen ter hoogte van een plek die Dalbana wordt genoemd en de
omgehakte bomen op de weg laten liggen om verkeer onmogelijk te
maken. Dat gebeurde augustus vorig jaar.

Ook kapitein Pantaku Ajamaka van Palumeu maakt zich zorgen over
een weg die geprojecteerd is om te lopen van Atjoni naar het zuiden
langs de Tapanahoni-rivier. Het betreft hier de Noord-Zuidweg die
ontwikkeld wordt in het kader van het Initiatief voor
infrastructurele Integratie van Zuid-Amerika. Evenals Lewis zegt
Ajamaka niet geconsulteerd te zijn voor de (weder) aanleg. “We
willen geen weg! Niemand heeft ons iets gemeld. Met een weg weet je
niet wat komt. Mensen kunnen onze bossen beschadigen, goud en hout
meenemen. Dat willen we niet.” Daarmee geven zowel Lewis als
Ajamaka aan dat er geen Free Prior and Informed Consent (Fpic) is
geweest alvorens plannen te maken tot het weder openstoten van de
weg naar de Lucierivier en ook niet over de geprojecteerde weg door
het gebied van Palumeu.

Ajamaka uitte zijn bezorgdheid tijdens een training van Amazone
Conservation Team vorig maand dat als doel had
capaciteitsversterking te verwezenlijken bij de inheemsen zodat zij
zelf in staat zijn hun ontwikkelingsdoelen te bepalen en te
bepleiten. Dit in het kader van het Amazonia 2.0 project dat als
doel heeft inheemsen te sterken op weg naar de volledige erkenning
van hun grondenrechten.

De organisatie Conservation International Suriname had in mei
van dit jaar samen met de Organisatie van Inheemse Volkeren in
Suriname en Stichting Trijana ook een training met de inheemsen met
als doel hun onderhandelingstechnieken bij te brengen om zo ook hun
eigen zaak te bepleiten.

Naast de weg die geprojecteerd is om te lopen langs het gebied
van de inheemsen in het Tapanahonygebied is ook de verlenging van
de huidige federale snelweg BR-163 van Brazilië gepland om te lopen
richting het zuiden van Suriname.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Source