‘We hebben bewezen dat we levens redden’

13/08/2021 08:02 – Amanda Palis

‘We hebben bewezen dat we levens redden’

Links Irvan Troenokarijo (planning and operation) en Roël Brug (CEO) van Surcad. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Elke seconde telt, luidt het levensreddende credo voor het uitrukken van ambulances. In Suriname gaat dat in de praktijk vaak niet op, vanwege het beperkte aantal ambulances. Daarom rukt men meestal pas uit nadat de politie heeft geconstateerd dat daadwerkelijk een ambulance noodzakelijk is. De situatie dreigt te verergeren want de Suriname Centrale Ambulance Dienst (SUR-CAD) verkeert in ernstige financiële nood. “Het is nu of nooit en de situatie is zodanig dat we aan de bel moeten trekken”, slaakte directeur en oprichter Roel Brug donderdag de noodkreet tijdens een persconferentie in Courtyard Marriott.

In de basiszorgwet geldt een maximaal tarief van SRD 250 dat
betaald moet worden voor ambulancediensten. En vanaf de start van
SUR-CAD is SRD 450 in rekening gebracht. Met deze ‘achterhaalde’
tarieven kan SUR-CAD niet lang meer het hoofd boven water houden. “Gezien de huidige situatie in ons land zou men marktconform tussen
SRD 1.500 en 3000 moeten betalen voor ambulancediensten”, geeft
Brug de enorme kloof aan. “Simpelweg als we kijken naar de
break-even kosten en de gebieden die SUR-CAD aandoet, zouden dit de
werkelijke tarieven moeten zijn.”

Onwerkbare praktijk

Voor de directeur is het belangrijk dat de exploitatiekosten
worden gedekt. Zoals het nu ervoor staat dreigt voor SUR-CAD, die
vooral wordt ingezet in gebieden zoals Wanica, het doek te vallen.
Met zijn persconferentie wil Brug ook aankaarten dat wettelijk goed
moet worden vastgelegd wat een adequate vergoeding dient te zijn
voor een ambulancedienst en wat haar bevoegdheden zijn. “Momenteel
werken wij met de Basiszorgwet die heel summier aangeeft hoe we
vergoed kunnen worden. Maar in de praktijk zien wij dat het niet
werkt.”

In de Basiszorgwet staat dat slechts de huisarts een
ambulancedienst mag aanvragen. “Echter 20 procent van de gevallen
komt van een arts en voor 80 procent is het de politie die een
ambulance aanvraagt”, vertelt Brug over de praktijk. “En als wij de
rekening indienen bij de verzekeringmaatschappij, is het eerste dat
gevraagd wordt wie de ambulance heeft gebeld.” Van de
verzekeringmaatschappij krijgt SUR-CAD dan meestal te horen dat de
kosten verhaald moeten worden bij de patiënt. Dit is volgens Brug
slechts een van de vele knelpunten.

Aandacht en prioriteit

“Wij zien de verzekeringsmaatschappijen niet als vijand”,
benadrukt Brug. “Zij zijn partners maar om naar behoren onze
diensten vergoed te krijgen is een wettelijke basis nodig waarop we
kunnen staan.” Daarom pleit hij voor aandacht en prioriteit van de
gezondheidscommissie in deze kwestie. “Als wij dit verliezen gaat u
als patiënt ook een stukje van uw leven verliezen. Want wij hebben
zeker een meerwaarde voor Suriname.” De Surinaamse Vereniging van
Assurantie Maatschappijen (Survam) wil niet ingaan op de
persconferentie. Manoj Parsan, tevens directeur van Fatum, vertelt
dat Survam volgende week een voorstel van Surcad gepresenteerd zal
krijgen. “Hierna zal er intern overleg plaatsvinden en worden
nagegaan welke mogelijkheden er zijn. Tot dan kunnen we nog niet
reageren.”

Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met opeenvolgende ministers
van Volksgezondheid, maar zonder resultaat. Ook met huidig minister
Amar Ramadhin is in maart gesproken. “Intussen zijn we alweer
enkele maanden verder”, zegt Brug. “We hebben begrip ervoor dat de
overheid ook met andere zaken te kampen heeft. Maar zoals de
minister heeft aangegeven is ook de ambulancedienst een essentiële
dienst. De afgelopen vijf tot zes jaren hebben wij aangetoond
levens te hebben gered. Het is nu tijd dat de overheid de
gezondheidzorg goed aanpakt.”

Naast gesprekken zijn ook brieven geschreven, eveneens zonder
enige reactie. Hoe lang de diensten van SUR-CAD zijn gegarandeerd
kan Brug niet aangeven. Het bedrijf hoopt vrijdag een petitie te
kunnen indienen bij de Nationale Assemblee om daar ook aandacht
hiervoor te vragen. Dat de overheid voor de kosten zou moeten
opdraaien in de vorm van subsidies is geen optie voor Brug. “De
staat heeft al genoeg aan lasten op zijn bord, daarom staan wij
erop dat de regelgeving komt zodat we weten waar we het kunnen
halen.”

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Source