VSB bezorgd over ontwikkeling Guyana in visserijkwestie

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de bij haar aangesloten leden die actief zijn in Guyana maken zich uiteraard erg veel zorgen over de huidige ontwikkelingen. De Guyanese vicepresident, Bharrat Jagdeo, heeft onlangs een waarschuwing doen uitgaan dat Surinaamse bedrijven die in Guyana ‘redelijk fatsoenlijk’ worden behandeld, binnenkort problemen kunnen krijgen om in het land te opereren als het visserijprobleem niet wordt opgelost.

Er is hierover al een gesprek geweest met de Surinaamse overheid en ook met onze counterpart in Guyana, de Private Sector Commission Guyana, laat de VSB weten aan Suriname Herald. De VSB gelooft erin dat goede economische en sociaal-maatschappelijke verhoudingen tussen beide landen in het belang zijn van beide samenlevingen en dat conflicten zo snel als mogelijk moeten worden opgelost door transparant en voortvarend overleg.

“De Surinaamse overheid moet opkomen voor de belangen van al haar sectoren, dus inclusief die van de visserij, maar moet onzes inziens gelijktijdig snel in dialoog gaan met de Guyanese overheid, omdat voorkomen moet worden dat dit conflict verder escaleert en de significante Surinaamse investeringen in Guyana in gevaar komen,” meldt de VSB.

Wat vooral nu aan de hand is, is dat Suriname de PR war aan het verliezen is en Suriname wordt afgeschilderd als onbetrouwbaar zonder dat daar adequaat op wordt gereageerd. “Wij als private sector proberen zo objectief mogelijk een bijdrage te leveren aan de conversatie naar beide regeringen toe, maar uiteindelijk zal het door de politiek moeten worden opgelost,” aldus de VSB.

Generated by Feedzy