VS maakt begin met afschaffen sancties Venezuela

De Verenigde Staten hebben enkele sancties tegen Venezuela afgeschaft. De Amerikaanse oliemaatschappij Chevron mag weer enige activiteiten in het land ontplooien, al blijft het verboden om olie op te pompen of te exporteren.

Als president Nicolás Maduro voortgang boekt in zijn onderhandelingen met de oppositie, kan dat mogelijk ook weer, liet de Amerikaanse regering weten.

De afgelopen jaren probeerde Amerika met zeer strenge sancties het bewind van de links-autocratische Maduro te verzwakken. Maar de oppositie is er niet in geslaagd hem uit het zadel te krijgen. Amerika lijkt nu van strategie veranderd te zijn, en aan te sturen op zo eerlijk mogelijke verkiezingen in 2024. Om Maduro daartoe te bewegen, wordt hem de afbouw van diezelfde sancties voorgehouden.

Energieprijzen wegen zwaarder dan mensenrechten
Maar de Amerikaanse draai lijkt vooral ingegeven door de gewijzigde geopolitieke situatie. De Oekraïne-oorlog heeft de energieprijzen wereldwijd de hoogte in gedreven, en onder de Venezolaanse grond zitten de grootste bewezen oliereserves ter wereld. Vrij snel na de inval landden voor het eerst sinds jaren weer Amerikaanse gezanten in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Voor de Amerikanen lijkt de energieprijs op dit moment net even zwaarder te wegen dan mensenrechten.

Ook voor Venezuela is het aantrekkelijk om zich opnieuw op de grote noorderbuur te oriënteren. Het kreeg de afgelopen jaren steun van Rusland, maar de waarde van die steun is onzeker, nu Rusland steeds verder wegzakt in het moeras van de Oekraïne-oorlog.

Zowel de Venezolaanse oppositie als veel Amerikaanse politici reageerden kritisch op het besluit. Ze vinden dat Maduro eerst concrete stappen moet zetten, voor hij beloond wordt.

Trouw

Source