Vorig jaar minder mensen verdronken, onder slachtoffers veel migranten

Vorig jaar zijn tachtig inwoners van Nederland om het leven gekomen door verdrinking, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dat zijn er 27 minder dan in 2020, toen er relatief veel mensen verdronken. De meeste verdrinkingen (73 procent) vonden plaats in open water.

Onder de slachtoffers van verdrinking zijn relatief veel migranten met een niet-Europese achtergrond en hun kinderen. Volgens het CBS is het risico op verdrinking bij niet-Europese migranten onder de 20 jaar negen tot tien keer groter dan bij jongeren die in Nederland zijn geboren.

Ten opzichte van de jaren 50 is het aantal verdrinkingen fors afgenomen. Toen stierven jaarlijks nog 400 tot 500 mensen in Nederland door verdrinking. Vanaf 2000 is dit aantal ongeveer gelijk gebleven, met vorig jaar dus een uitschieter.

Zelfmoord

Deze cijfers betreffen zogeheten accidentele verdrinkingen. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld in het zwembad, in hun badkuip of in een meer zijn verdronken of die dronken in een gracht vielen.

Daarnaast waren er vorig jaar 86 mensen die zich van het leven beroofden door verdrinking, en 38 mensen die verdronken na een verkeersongeluk. In beide categorieën zijn mannen en 60-plussers oververtegenwoordigd.

Source