VOOR DESKUNDIGHEID WORDT VEEL GELD VERLANGD EN NEERGETELD

NOG MEER BRAIN DRAIN NA VLUCHT DE HAAN

,De zaak waarin de ex-directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Paul de Haan, ten onrechte publiekelijk wordt veroordeeld en beschimpt op sociale media, is niemand ontgaan. Er werd enorm veel kritiek geleverd op zijn vlucht, maar al daarvoor werd de man aangevallen en werd gesteld dat hij in een ‘pom’ thuis hoort. Voor de mensen in het buitenland die niet bekend zijn met dit gerecht: pom is een Surinaamse ovenschotel, gemaakt van tayer en kip. Pom is vooral populair op feest- en verjaardagen.

De kritieken tegen De Haan ontstonden reeds in het prille begin, toen de man in dienst kwam van de SLM. Het begon bij het salaris dat gebruikelijk is voor dit soort internationale managers. Vervolgens werd de indruk gewekt dat de ex-directeur in zijn eigen belang handelde door zijn salaris voor 50 procent in Suriname en voor 50 procent op de rekening van zijn vennootschap in Nederland, te laten storten, welk deel werd verhoogd met 21 procent Omzetbelasting.  Dit is thans ook naar voren gekomen in het rapport dat betrekking heeft op de SLM. De bevindingen van de onderzoekers waren, dat op verzoek van de toenmalige president-commissaris en de secretaris van de RvC, 50 procent in Nederland werd gestort.

“Men was bevreesd dat als zou uitkomen welk salaris de CEO zou verdienen, er een opstand onder het personeel zou komen. De 21 procent waarmee de rekening ten onrechte werd verhoogd, was een verzoek van het SLM-kantoor in Nederland. Overigens is deze Omzetbelasting als voorbelasting verrekend, zodat deze per saldo neutraal is”, aldus de onderzoekers die door de president waren gevraagd, hun bevindingen te delen. De kwestie over de huisvesting van De Haan was ook een veelbesproken onderwerp in de samenleving. Contractueel werd vastgelegd, dat De Haan recht had op euro 2.000 huurvergoeding per maand, echter was de huur voor zijn huis in Suriname euro 3.500. Dat is besproken en het verschil werd verrekend met zijn Surinaamse salaris. Het onderzoeksteam heeft ook de opmerking gemaakt in het rapport, dat er is uitbetaald wat is afgesproken. Dat de betalingen in Nederland hoger bleken te zijn, is het gevolg van het feit dat maandelijks het vakantiegeld en de pensioenbijdrage werden uitgekeerd. “Voorts is bij de confrontatie van het contract met de uitvoering gebleken dat de vergoeding voor nutsvoorzieningen niet is uitbetaald”, aldus het rapport.

Keerpunt weet inmiddels dat wanneer buitenlanders naar Suriname komen voor een bepaalde periode om een organisatie te managen, er enorme bedragen worden opgehoest om deze mensen te betalen. Er zijn naar onze informatie, tal van voorbeelden van personen die bij onze lokale banken, de Centrale Bank en zelfs binnen het bedrijfsleven, werkzaam zijn. Deze mensen toucheren enorme salarissen en voorzieningen voor hun kennis en bijdrage binnen deze organisaties.

We weten ook dat voordat de dienstbetrekking wordt aangegaan, er wordt onderhandeld over de contracten, waarin vaak extra voorzieningen opgenomen worden. De doorsnee werknemer komt niet hiervoor in aanmerking, want als bedrijven alleen met standaardpersoneel succesvol zou zijn, dan waren dit soort dure krachten niet nodig.

We hebben in Suriname al geruime tijd een groot tekort aan kennis en kader. Daarbij is al een grote groep die valt onder de groep deskundigen en hooggeschoolden, allang vertrokken naar het buitenland, want die worden daar beter gewaardeerd dan hier. Nu deze misère zich heeft voltrokken bij de SLM en De Haan het nodig achtte om midden in de nacht te vertrekken, is het Bissessur en Jessurun verboden door justitie om voorlopig te reizen, en hierdoor zal momenteel niemand staan te springen om überhaupt een staatsbedrijf te komen redden.

Het lijkt namelijk wel een enorme slangenkuil, waar je nooit iets goeds zal kunnen bewerkstelligen. Het is dan toch niet vreemd dat er nog meer brain drain ontstaat of dat mensen met een goed en kundig verstand, wel drie keer zullen nadenken, alvorens ons land uit de huidige malaise te helpen halen.

The post VOOR DESKUNDIGHEID WORDT VEEL GELD VERLANGD EN NEERGETELD appeared first on DE WEST.

Source