Volksgezondheid gaat oneigenlijke declaraties onderzoeken

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een consultant aangetrokken om verschillende zaken die betrekking hebben op vergoedingssystemen, waaronder overuren en oneigenlijke declaraties, nader te onderzoeken. Ook verspillingen en nieuwe loonstructuren, zullen meegenomen worden in het onderzoek. Van een oneigenlijke declaratie is bijvoorbeeld sprake als een patiënt te snel wordt doorverwezen naar een specialist.

Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, zijn er huisartsen die zonder gedegen onderzoek uit te voeren, de patiënt doorverwijzen naar een specialist. ‘’De consultkosten van zo een specialist liggen normaal gesproken hoger voor de verzekeraar’’, zegt Ramadhin. ‘’Als de huisarts beter zou consulteren met de patiënt en de behandeling/begeleiding op zich zou nemen, dan kan je al besparen. De huisarts zou daarvoor iets meer betaald moeten krijgen’’, zegt de minister. De verzekeraars moeten dit volgens hem, ook stimuleren door de eerstelijnszorg te voorzien van de benodigde middelen om patiënten te helpen. ‘’Zelfs complexe ingrepen kunnen huisartsen zelf doen, als zij een goede behandelkamer hebben met een sterilisator. Sommige behandelingen kosten in de eerstelijnszorg veel minder dan in de tweedelijnszorg bij specialisten, want daar wordt je soms zelf ook onnodig opgenomen in het ziekenhuis. We moeten daarom de eerstelijnszorg beter gaan vergoeden”, aldus Ramadhin.

Source