Volksgezondheid en Financiën en Planning in gesprek met NZR en SZF over tariefsaanpassingen

Het ministerie van Volksgezondheid zal donderdag 21 juli met het ministerie van Financiën en Planning gesprekken voeren met de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) en het Staatsziekenfonds (SZF) omtrent tariefsaanpassingen, naar aanleiding van lopende tarief onderhandelingen tussen het SZF en de NZR.

Structurele verbetering verdiencapaciteit ziekenhuizen

Partijen zullen in overleg treden om tot een oplossingsmodel te komen om de verdiencapaciteit van de ziekenhuizen structureel te verbeteren. De regering zet zich in om binnen de mogelijkheden die er zijn, de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.

Het ministerie van Volksgezondheid zal ook een beroep doen op de NZR om zo integraal als mogelijk, de waardering van zorgwerkers aan te passen. De visie van het ministerie is erop gericht om te sleutelen aan een sector brede CAO voor zorgwerkers, zoals vervat in het Nationaal Plan Vernieuwing Gezondheidszorg 2025. 

Cruciaal is dat verbetering aan loonstructuren binnen de zorg zo uniform mogelijk moeten worden doorgevoerd. De betrokkenheid van de zorgwerkers, via hun respectievelijke vakbonden, is een essentiële randvoorwaarde. 

Source