Voetgangers wijzen op ontbreken verkeerslichten voor veilige oversteek

Waarom?

In het centrum van Paramaribo is het voor voetgangers noodzakelijk om op sommige kruispunten extra alert te zijn. Terwijl de nadruk tijdens de verkeersveiligheidsmaand ligt op het rijgedrag valt het sommigen op dat op een aantal plekken de verkeerslichten voor voetgangers niet werken of niet aanwezig zijn. Twee voorbeelden zijn de hoek Domineestraat en de Steenbakkerijstraat. Op deze hoek is er voor de voetganger geen duidelijke indicatie om te kunnen oversteken. Alleen het verkeerslicht voor de motorvoertuigen werkt en daaruit moeten voetgangers inschatten of zij dan kunnen oversteken. Volgens enkele burgers die hierover spraken is het niet veilig. Een vrouw zegt het jammer te vinden dat zij moet gokken of ze wel of niet kan oversteken. Ze zegt ook dat de gemiddelde automobilist meestal haast heeft en niet geneigd is om rekening te houden met voetgangers die twijfelen tijdens het oversteken. De vrouw laat weten over te steken als het voor automobilisten rood is. “Maar hoe lang is het rood, het kan ook groen worden als ik midden op het wegdek ben” zegt ze.  Een beetje verder op de hoek van de Keizerstraat en de Zwartenhovenbrugstraat ontbreekt het verkeerlicht voor voetgangers. Wie over wil steken moet hopen dat automobilisten zullen afremmen. Vooral voor seniorenburgers, maar ook moeders met kinderen is het een uitdaging. Een groep voetgangers waagt een gok door als een ‘blok’ de straat over te steken, de auto’s stoppen gelukkig. Toch laat ook hier een burger weten het een onveilige situatie te vinden.

 “Waarom kan er geen verkeerslicht voor voetgangers geplaatst worden?” vraagt de man zich af. Hij wijst erop dat straks de scholen weer beginnen. “Dan moeten de scholieren weer iedere dag onveilig oversteken” vervolgt de man.

Valuta

Een kenner zegt dat het aanschaffen van verkeerslichten gepaard gaat met een valuta component. Volgens deze persoon zijn een grootdeel van de verkeerslichten aan vervanging toe. De materialen moeten in het buitenland worden aangeschaft en het is niet eenvoudig aan te geven wat de kosten zijn omdat er verschillende typen verkeerslichten zijn. “Het is ook afhankelijk van de grootte van het kruispunt en de configuratie van het systeem” merkt hij op. Het gaat om verkeerslichten die ook in het buitenland worden gebruikt, waarbij ook moet worden gekeken naar het aantal aansluitingen welke nodig zijn.

RB

Source