Vice president: “ik beloof jullie dat het in orde komt”

Zaterdag 28 mei 2022- De medewerkers van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) zijn van mening dat de 17% loonsverhoging die onlangs toegekend is geworden aan de ambtenaren ook aan hen uitbetaald moet worden. En de incorporatie van de Srd 1000 ondersteuningstoelage en de koopkracht versterking van Srd 800. Deze punten zijn ondermeer vervat in een petitie die is aangeboden aan vice-president Ronnie Brunswijk. De druppel die de emmer deed overlopen, is dat de overige overheidsziekenhuizen reeds in aanmerking zijn gekomen voor deze voorzieningen.

De medewerkers van PCS zijn spontaan in actie gegaan, dit nadat zij hun loonstrook hadden gekregen, waaruit bleek dat de toegekende verhoging van de ambtenaren niet is doorgevoerd bij de PCS-medewerkers. Een ander reden voor het neerleggen van de werkzaamheden is dat er vanuit de directie niet genoegzaam is gecommuniceerd over de stand van zaken met betrekking tot deze loonaanpassing. Om meer duidelijkheid te krijgen heeft de groep besloten om richting het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking te gaan om zich te verstaan met de vp. Enkele medewerkers gaven aan dat zij nauwelijks uit kunnen komen met hun huidig salaris. Dit, door de huidige prijsstijgingen.

Het personeel blijft op haar standpunt dat indien vóór volgende week maandag er geen verbetering optreedt in deze kwestie, de actie onverkort doorgaat of verder wordt verscherpt.

Source