VHP: Inheemse dag en Javaanse immigratie twee markante momenten

09/08/2021 06:00

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

INGEZONDEN – Elk jaar op 9 augustus, herdenken wij de Dag der Inheemsen en Javaanse immigratie, het zijn twee zeer markante momenten. Deze bijzondere dag is een symbool van respect en blijk van erkenning en waardering voor de inheemsen en Javanen.

Inheemsen

In 1994 heeft de algemene vergadering van de Verenigde Naties
(VN), 9 augustus uitgeroepen tot Internationale Dag van Inheemse
Volken en in stamverband levende groepen. Voor de VN is deze
bijzondere dag, een dag om stil te staan bij de vorderingen en
bescherming van de rechten van de inheemse volkeren overal ter
wereld. Sedert 2006, is 9 augustus, een nationale vrije dag in
Suriname.

De Internationale Dag van de Inheemse Volkeren van de Wereld is
een geschikt moment om erkenning te geven aan de belangrijke plaats
die Inheemse culturen innemen in het cultureel landschap van de
wereld, dus ook in Suriname. De Inheemsen leveren een belangrijke
bijdrage aan onze rijke culturele diversiteit, die het gezamenlijke
erfgoed van de mensheid vormt.

De verklaring van de VN, heeft geholpen de levens en
vooruitzichten van inheemse volkeren te verbeteren, maar we moeten
in dit keerpunt meer doen voor de menselijke ontwikkeling. Inheemse
volkeren hebben recht op het genot van de hoogst haalbare standaard
van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dat betekent toegang
tot alle sociale en gezondheidsdiensten.

De inheemsen hebben de natuur eeuwenlang verdedigd, verrijkt en
behouden voor ons nageslacht. Ook nu, samen met andere
bevolkingsgroepen, maken wij Suriname tot een rijk land, rijk aan
culturele en biologische diversiteit; dát is de rijkdom waarvan we
het nu en in de toekomst zullen moeten hebben. De Inheemsen zijn de
bewakers van ons regenwoud.

De VHP acht het van belang dat bij de activiteiten van de
Internationale dag der Inheemsen zowel de ontwikkeling van de
economie als de cultuur van de Inheemsen tot uitdrukking gebracht
wordt. Verder dienen wij respect te hebben voor de eeuwenoude
Inheemse culturen waaronder hun talen, de wijze waarop zij in hun
levensonderhoud voorzien, en hun daarmee gepaard gaande
identiteit.

De VHP wil eraan meewerken dat de Inheemsen in Suriname
juridische erkenning krijgen van de gebieden die zij traditioneel
bewonen en gebruiken. De VHP verklaart zich solidair met de
inheemsen en wil samenwerken met de inheemsen aan blijvende
vooruitgang ten behoeve van de ontwikkeling van ons geliefd land
Suriname.

Javaanse Immigratie

Dit jaar vieren wij 131 jaar Javaanse immigratie. De eerste
Javanen zetten op 9 augustus 1890 voet op Surinaamse bodem en
brachten een rijke cultuur mee: zang, dans, muziek, gerechten,
klederdracht, omgangsvormen en andere traditionele gebruiken. De
Javaanse Surinamers zijn erin geslaagd een groot deel van hun
Javaanse cultuur te behouden.

Onze Javaanse broeders en zusters zijn door hun
lotsverbondenheid met Suriname een onlosmakelijk deel van het
proces van onze natievorming. Hun rol is eveneens een belangrijke
factor in het politieke landschap van Suriname vanwege hun goede
maatschappelijke posities in het economische en culturele leven van
ons land. Ze leveren een grote bijdrage aan de vorming van de
Surinaamse multiculturele samenleving.

De Javanen zijn zeer bekend om hun cultureel erfgoed,
voornamelijk het culinaire erfgoed en de Djarang Kepang. De Javanen
zijn een niet te verwaarlozen deel van de Surinaamse samenleving.
De Javaanse voorouders hebben zich veel inspanningen getroost en
hebben voor hun nazaten de kiem gelegd, opdat deze zich sociaal en
maatschappelijk zouden kunnen verheffen.

We kampen nog steeds met de covid-19 pandemie. Het is een zeer
ernstige zaak. De VHP roept zowel de Inheemse als Javaanse
gemeenschap dringend op, om zich te laten vaccineren. De opkomende
Deltavariant is veel gevaarlijker en besmettelijker. Go tek a
spoiti!

De herdenking van de ‘Dag der Inheemsen’ en de Javaanse
immigratie, is een moment van blijdschap en bezinning. De VHP
feliciteert de totale gemeenschap en wenst in het bijzonder onze
inheemse- en Javaanse broeders en zusters, een prettige, maar
bovenal een bezinningsvolle dag toe.

VHP

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Source