VES: “Verziekte mentaliteit remt broodnodige investeringen”

De autoriteiten, zelfs op het hoogste niveau, liegen en bedriegen. De meeste schandalen komen aan het licht door ‘klokkenluiders’ uit de coalitie, stelt de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Het openbaar maken van de oneerlijke praktijken is toe te juichen, maar kijkt men ook naar de eigen handelingen?, vraagt de VES in het nawoord van haar economistenblad ‘Inzicht’.

Het is verwerpelijk dat politici zich ongestraft bezighouden met corruptieve praktijken. Deze schandalen en onopgeloste zaken creëren een ongunstig klimaat voor economisch herstel. “Vandaar dat geen van de 150 investeerders van de lijst van de minister van BIBIS daadwerkelijk heeft geïnvesteerd”, stelt ze.

Opeenstapeling van schandalen
De VES maakt zich zorgen over de maatschappelijke en financieel-economische ontwikkeling. De discussie wordt gedomineerd door schandalen over corruptie, vriendjespolitiek, friends, family en sponsoren bevoordeling. De diverse schandalen belanden in de bekende doofpot of de oplossing laat te lang op zich wachten.

Genoemd kunnen worden: de reçufraude, Sabaku- en Kronenburg grondroof, het SLM-schandaal, overheidsrol in Hakrinbank-intriges en de EBS-fraude. Aan dit rijtje kunnen worden toegevoegd de diverse onopgeloste cases: 100 containers illegaal hout, de diverse drugsvangsten, veelvoudige dubieuze benoemingen en meerdere roofovervallen en criminele daden.

SLM-schandaal
Het SLM-schandaal heeft aan het licht gebracht de inbedding van vriendjespolitiek en regelarij, bevoordeling van personen uit de eigen gelederen, openlijke strijd tussen coalitiepartijen, leden van de Raad van Commissarissen (RvC) en partijloyalisten die gefaciliteerd willen worden.

Het kannibaliseren van de SLM door de politiek is al langer dan 40 jaren gaande. Mensen die nu, al dan niet terecht, schreeuwen zijn vele jaren lang RvC-lid van de SLM in diverse regeerperioden geweest. Men heeft nooit aan de bel getrokken en actief meegeholpen aan de teloorgang van de SLM, is de VES van oordeel.

Wat het SLM-schandaal onthult, gebeurt mogelijk ook in andere staatsbedrijven. De regering heeft nog geen enkel beleid uitgezet wat te doen met de vele staatsbedrijven. De in het regeerakkoord aangekondigde doorlichtingsstudies van de staatsbedrijven zijn nooit uitgevoerd. Wat zal het worden? Rationalisatie, gezond maken, privatiseren?

Het besluit van de regering om de goudreserves in beheer van Grassalco te verkopen en te verdelen onder twee structureel verlieslatende bedrijven te weten US$ 14 miljoen aan de SLM en US$ 4 miljoen aan Grassalco, geheel buiten de begroting om, is onverantwoord, is de VES van mening. De regering zal naast het herstelplan van de SLM ook dat van Grassalco aan de samenleving beschikbaar dienen te stellen en het debat aan te gaan. Het gaat immers om schaarse gemeenschapsgelden, benadrukt de VES.

IMF-programma
De aanname van de btw wet in De Nationale Assemblee (DNA) is toe te juichen. Het is zaak om nu de toegezegde belastingverlaging te treffen ter versterking van de koopkracht. De VES is van oordeel dat de regering niet serieus omgaat met de uitvoering van het herstelprogramma en het IMF-programma. De onzekerheid door het missen van de derde tranche, en mogelijk ook de vierde tranche, drukt de wisselkoers omhoog met alle nare gevolgen op het prijzenfront en de verdere verarming van de bevolking.

Het IMF-programma is niet vastgelopen door de Oekraïne oorlog, maar door het bewust niet nakomen van het programma door de regering. Van een effectief sociaal vangnet middels een transparant ‘subjectsubsidie’ mechanisme is na twee jaren nog geen sprake.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is onzichtbaar. Ook van de met veel fanfare aangekondigde ‘oli moni karta’ per 1 september heeft de samenleving niets meer mogen vernemen. Is dit ‘hapsnap’ beleid van de baan?, vraagt de VES.

Bestuurlijke verlamming
Het bestuur in het land lijkt vast te zitten en biedt geen uitzicht op beterschap. Het roer moet drastisch omgegooid worden, heeft de VES in haar brandbrief aangegeven bij twee jaar regering-Santokhi. De oproep lijkt de autoriteiten koud te laten. “Hoe gaan we dan het volk inspireren”, aldus een vraag van de VES.

Source