VES bij een jaar evaluatie: “Regering-Santokhi krijgt gemiddelde score van 3,5”

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) geeft de regering-Santokhi een gemiddelde score van 3,5 bij een evaluatie van een jaar beleid. Voor het beoordelen van het beleid heeft de VES zich beperkt tot de mate van realisatie van het eigen regeerakkoord van 13 juli 2020 van de regering. Een objectieve vergelijking van het gerealiseerde beleid van de regering-Santokhi in het eerste jaar met de eigen beleidsvoornemens in het regeerakkoord leert dat de realisatie verre van voldoende is, stelt de VES in haar blad ‘Inzicht’.

Het gaat daarbij niet zozeer om de score, maar wel om de boodschap die hieruit komt rollen. Van belang is dat er kritisch gekeken wordt naar de gemaakte fouten, daarvan leren en de opgedane kennis inzetten om het tweede jaar veel betere beleidsresultaten te bereiken. “Het moet beter! Dat heeft men beloofd en dat is men verplicht aan de samenleving”, zegt de VES.

Monitoring Herstelplan
De komende periode zal volgens de VES enorm veel aandacht gaan naar de uitvoering van het Herstelplan, althans wat daarvan nog valide is. Zo kloppen vanwege het tempo de door DNA goedgekeurde tijdschema’s allang niet meer. Ook kloppen de meeste bedragen, vanwege de achterhaalde wisselkoers ook niet meer, stelt de VES.

Door het monitoren van de uitvoering van het Herstelplan, samen met partners in het maatschappelijk middenveld, kan de gemeenschap onafhankelijk worden geïnformeerd over de vorderingen. Hoewel de monitoring geheel onafhankelijk is, wenst de VES dat in nauwe samenspraak met de regeringsautoriteiten te doen.

Friends, family en sponsoren
De samenleving wordt geconfronteerd met de voortzetting van het “family, friends en sponsoren” faciliteringsbeleid. Wat de regeringsleiders met de mond beloven wordt in de praktijk terzijde gelegd, geeft de VES te kennen.

In de zoombespreking met de coalitieleiders meer dan een jaar geleden heeft de VES, het voorkomen van dubbele banen aangegeven. Het is niet onschuldig, het is lastenverzwarend voor de gemeenschap die voor alles meer moet betalen. Het is ook verlammend voor de ambtenarij en degenen die wel een professionele job willen en kunnen doen. Maar belangrijker nog werkt het demotiverend naar de gemeenschap toe, in een tijd waarin wij met zijn allen nog meer offers moeten brengen om uit de crisis te komen. Het vertrouwen dat broodnodig is voor de uitvoering van het Herstelplan ebt zichtbaar en hoorbaar weg.

IMF huiswerk niet af
Triomfantelijk werd eind juli door de regering aangegeven, dat Suriname heeft voldaan aan alle gestelde eisen en dat binnen enkele weken een goedkeuring werd verwacht. Nu heeft de IMF Executive Board de aanvraag afgewezen, omdat Suriname zijn huiswerk naar de bilaterale schuldeisers toe niet (goed) heeft gedaan, licht de VES toe. Het zou goed zijn als de beleidsmakers de samenleving eerlijker zouden informeren. Dit schept vertrouwen en creëert draagvlak.


Source