Verlaten LVV-terrein en gebouwen schoongemaakt door OGA

Op de hoek van de Bolletrie- en Kankantriestraat wordt thans het verlaten terrein en de gebouwen daarop, toebehorende aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), opgeschoond door het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW). In het kader van de nieuwe beleidsinzichten bij OW wordt er agressief beleid uitgevoerd op verlaten percelen en gebouwen teneinde te zorgen voor een schoon en leefbaar milieu.

Op het LVV-terrein aan de Kankantriestraat staat een oud gebouw alsook een haast afgebouwd nieuw gebouw, welke door kwaadwilligen grotendeels is gesloopt. Tijdens controle werkzaamheden van OGA, alsook na ingekomen klachten vanuit de gemeenschap, is er een zeer onhygiënische situatie op het verlaten terrein aangetroffen, waardoor het besluit gelijk is genomen dit op te schonen.

Wnd. directeur OGA, Indersing Gangabi-soensingh, zegt dat de situatie heel triest is om te zien. Er is heel veel huisvuil en grofvuil aangetroffen op het terrein, maar vooral binnen de verlaten gebouwen. Aan de overkant van het terrein bevindt zich de Noodmarkt (Markt-Zuid), dus was het noodzakelijk de zaak spoedig op te ruimen.  In het beleid van Openbare Werken gelden de regels voor zowel particuliere- als overheidsgebouwen. De werkzaamheden worden uitgevoerd met aangehuurde  machines van de aannemer F. Dahoe.

De wnd. directeur OGA doet een beroep op LVV om hun terrein een bestemming te geven en te zorgen voor het onderhoud daarvan. Voorts wordt aan LVV gevraagd te zorgen voor bewaking van het terrein ter voorkoming dat zulks zich weer herhaald.  Gangabisoensingh doet ook een beroep op de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, die ook vertegenwoordigd was door de plaatsvervangend ressortleider van Beekhuizen, om een handje mee te helpen om de  plek schoon te houden.

Deze oproep doet hij tevens ook aan alle districtcommisarissen om hun verzorgingsgebieden schoon te houden.

Eveneens wordt er op de burgerij een beroep gedaan om geen vuil hier en daar te gooien. Er zal niet geschroomd worden om harde maatregelen te treffen tegen kwaadwilligen. Samen kan er gewerkt worden aan een schoon Suriname zegt de wnd. directeur OGA.

Verder geeft hij te kennen dat men een zware boete kan krijgen als men wordt betrapt bij het dumpen van vuil. Op weg naar Srefidensi worden er strakke controles uitgevoerd vanuit het OGA directoraat om zoveel als mogelijk de illegale vuilstortplaatsen op te schonen. Als de burgerij ook een handje meehelpt draagt dat bij aan een schoon en hygiënisch milieu.

The post Verlaten LVV-terrein en gebouwen schoongemaakt door OGA appeared first on DE WEST.

Generated by Feedzy