Verhoging omzetbelasting goedgekeurd door DNA

04/08/2021 08:08 – Van onze redactie

Verhoging omzetbelasting goedgekeurd door DNA

 

PARAMARIBO – De omzetbelasting (OB) voor alle categorieën goederen waarop die van toepassing is, wordt per 1 oktober gelijkgetrokken naar 12 procent. De wetswijziging daartoe is dinsdagavond met 29 stemmen vóór en dertien tegen goedgekeurd door De Nationale Assemblee. Voor de levering van goederen is dat percentage momenteel 10 en voor het verrichten van diensten 8. In het kader van de economische herstelmaatregelen en om de inkomsten van de staat te verhogen was de omzetbelasting voor de import van goederen januari al verhoogd naar 12 procent.

De regering wilde de verhoging per 1 september doen ingaan, maar
coalitieleden, onder wie Patricia Etnel (NPS), pleitten voor een
verschuivng naar desnoods 1 oktober. Minister Armand Achaibersing
van Financiën en Planning nam dat voorstel over. Etnel voerde aan
dat burgers in verband met de aanvang van het nieuwe schooljaar
extra kosten hebben en de verhoogde omzetbelasting per 1 september
er niet bij kunnen hebben.

De ingangsdatum van 1 oktober zal volgens Melvin Bouva van de
NDP weinig soelaas bieden en worden het parlement en de samenleving
door de regering blij gemaakt met een dode mus. Hij merkte op dat
de komende weken de verhoging van onder meer de WAM-premie, stroom-
en watertarieven en brandstof, alsook inkopen voor het nieuwe
schooljaar een extra druk zullen leggen op het besteedbaar inkomen
van de burger.

Hij pleitte ervoor dat de regering eerst de andere maatregelen
om de druk op de koopkracht van de bevolking te minimaliseren
treft, voordat de omzetbelasting werd opgetrokken. Wat Bouva
betreft zou de belastingverhoging pas in januari of februari 2022
kunnen ingaan. NDP-fractieleider Rabin Parmessar stelde voor om de
verhoging pas te laten ingaan wanneer de regering een sociaal
akkoord had bereikt met de vakbeweging en de effecten van de
kostenverhogende maatregelen goed in kaart zijn gebracht.

Minister Achaibersing deelde mee dat naast de verhoging van de
OB belastinghervormingen zullen worden doorgevoerd die moeten
resulteren in hogere inkomsten voor de staat. Hierover geeft hij
binnenkort een presentatie in het parlement. Alleen voor lokaal
geproduceerde goederen en diensten gaat de OB omhoog stelde de
bewindsman en zal de druk op de koopkracht 2 tot 3 procent zijn. De
belastingverhoging geldt niet voor basisgoederen en enkele andere
essentiële goederen. Kleine ondernemers komen voorts in aanmerking
voor vrijstelling van de OB.

Achaibersing gaf aan begrip te hebben voor de kritiek vanuit het
college over de verhoging van de OB, maar dat collectieve goederen
zoals gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur gefinancierd
moeten worden en dat het geld ergens vandaan moet komen. Voor
gezondheidszorg alleen zal de overheid de komende periode elke
maand SRD 38 miljoen moeten ophoesten. De verhoogde OB levert per
maand SRD 22 miljoen op indien iedereen dat keurig zal afdragen.
VHP-fractielid Mahinder Jogi merkte op dat de belastingverhoging en
andere hervormingen niet uitgesteld kunnen worden. De samenleving
smacht naar verlichting en verbetering van de economische situatie
in het land, zei Jogi.

Share on Facebook    

Source