Verhoging omzetbelasting gaat 1 oktober in

De Wet Omzetbelasting is gisteren na hevige discussies in het parlement, met 29 stemmen vóór en 13 stemmen tegen gewijzigd. Dit betekent dat de omzetbelasting (OB) voor goederen die lokaal geproduceerd worden, van 10 procent gebracht wordt naar 12 procent. Ook de dienstensector die nu 8 procent OB betaalt, zal vanaf 1 oktober 12 procent betalen. Initieel zou de wijziging op 1 september ingaan, maar de regering heeft hiervan afgezien, omdat gezinnen met schoolgaande kinderen in september hoge kosten hebben. Veel ouders schaffen in deze periode schoolspullen aan, omdat het nieuwe schooljaar in oktober begint. Met de wijziging van de wet zullen alle sectoren 12 procent OB betalen. Ronny Asabina (BEP) behandelde tijdens zijn spreekbeurt een open brief die hij aan de president heeft gericht aangaande de kwestie van de OB. Asabina pleit in zijn schrijven voor het achterwege laten van de verhoging. Volgens hem raakt het argument van de regering dat met het unificatietarief de OB-tarievenstructuur van Suriname in overeenstemming wordt gebracht met de regio, kant noch wal.

Asabina bracht in herinnering dat de meeste landen in de regio geen gemengd systeem hebben, maar reeds volledig zijn overgestapt van het systeem van omzetbelasting naar een belasting over de toegevoegde waarde (btw). “Overigens zou van een unificatietarief geen sprake kunnen zijn, omdat het tarief van 25 procent op luxe goederen ongewijzigd blijft. Deze zelfde kwalificatie kan ook worden gegeven aan het argument dat de wijziging ook gezien dient te worden als een voorloper van het invoeren van de btw. Overigens wordt de Wet OB binnen een tijdsbestek van nog geen tien maanden geschrapt, om vervolgens volledig plaats te maken voor de btw.

De voorgenomen wijziging kan niet gezien worden als een voorloper, aangezien in dat kader de tarieven van de OB juist geleidelijk naar beneden zouden moeten worden bijgesteld om aansluiting te vinden in de regio, waar een tarief van gemiddeld 15 procent wordt gehanteerd”, stelde Asabina.

‘’Er zijn’’, stelde Asabina, ‘’betere manieren om de kas van de staat goed te doen rinkelen.’’ De verhoging zal volgens hem, zorgen voor prijsopdrijving en gevolgen hebben voor de economie en het sociaal maatschappelijk leven. Hij deelde ook mee dat de BEP-fractie daarom niet zal meewerken aan de verhoging van de OB.

De coalitie stemde tegen een motie van de oppositie die de regering opriep om de noden van de samenleving te verlichten. Stephen Tsang (NDP) die de motie toelichtte, haalde aan dat de burgers gebukt gaan onder de sociaal-economische effecten als gevolg van opeenvolgende devaluaties, de losgelaten wissel- en douanekoers, de verhoogde energie- en brandstoftarieven, de kosten voor gezondheidszorg en de hoge prijzen voor goederen en diensten. De regering werd opgeroepen verlichting te brengen in de noden, de lonen en salarissen te verhogen conform de laatste devaluatie, de energietarieven terug te draaien, de kosten voor levensonderhoud terug te dringen en de bedrijven en arbeiders in de particuliere sector alsook de informele sector, conditioneel tegemoet te komen. De motie werd met 13 stemmen vóór en 29 stemmen tegen verworpen.

Source