Vandaag Wereld Suïcide Preventie Dag

Aantal suicide gevallen onder jongeren zorgwekkend 

Uit cijfers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) blijkt dat in een tijdsbestek van 7 jaren bijna 850 gevallen van suïcide onder jongeren van 12 tot 30 jaar zich hebben voorgedaan in Suriname. Naar verschillende internationale bronnen, waaronder de PAHO en de WHO (Pan American Health Organization en World Health Organization), blijkt dat rond 2026-2017 het aantal zelfmoordgevallen in Suriname ongeveer 23 op de 100.000 personen is geweest.

Het wereldwijde gemiddelde, gemeten over 181 landen, is 9 op 100.000 personen. Suriname is op de 4e plek op de index van zelfdoding. Dat is zorgwekkend. Uit een vorig onderzoek, dat is uitgevoerd in 2016, is gebleken dat de oorzaak van zelfdoding onder jongeren vooral depressie en angststoornissen was.

Deze zorgwekkende situatie blijkt uit een onderzoek dat het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) door deskundigen heeft laten verrichten. AW&J-minister Steven Mac Andrew die het jeugdbeleid in zijn portefeuille heeft, zegt dat hij en zijn ministerie zich met hun volle gewicht werpen in de strijd om een halt toe te roepen aan zelfdoding onder jongeren.

Vandaag, zaterdag 10 september, is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Wereldwijd komt onder jongvolwassenen zelfdoding vaker voor en is er zelfs sprake van een sterke stijging in de afgelopen jaren. 

Moment om bij stil te staan

Minister Mac Andrew zegt tegenover Dagblad Suriname, dat Wereld Suïcide Preventie Dag een goed moment is om als samenleving stil te staan bij de situatie van suïcide in het land, in het bijzonder onder jongeren. De samenleving is in de afgelopen maanden meerdere malen opgeschrikt geworden door suïcide gevallen onder jongeren. AW&J heeft samen met UNICEF en andere stakeholder-ministers een onderzoek laten uitvoeren naar suïcidaal gedrag van jongeren tussen 16 en 25 jaar.

Ook zijn in kaart gebracht de instanties die hulp zouden kunnen bieden aan personen die met suïcidale gedachten rondlopen. De voorlopige resultaten en aanbevelingen zijn vrijdag gepresenteerd en zullen in de komende dagen gefinaliseerd worden.

Mac Andrew zegt, dat na finalisering AW&J samen met overige ministeries, Unicef en andere stakeholders de aanbevelingen terstond zal implementeren om zodoende positieve verandering trachten te bewerkstelligen. “Echter hebben wij als totale samenleving, in het bijzonder als individu ook een verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren om een positieve verandering te bewerkstelligen.”

De bewindsman roept eenieder op om de diversiteit, die zo zichtbaar is in de samenleving, te omarmen en te zien als een verrijking door anderen niet te discrimineren en een ieder te accepteren en in hun waarde te laten.

“Sta vooral open om de zaken, waarmee anderen worstelen, aan te horen en gezamenlijk te trachten oplossingen te zoeken. Suicide vereist een all on deck benadering en mag nimmer beschouwd worden als een ver van mijn bed show. Hij illustreert dat met zijn persoonlijke ervaring als student toen een vriend medestudent besloot om uit het leven te stappen. Als minister rekent hij op de ondersteuning van een ieder om suïcide in Suriname een halt toe te roepen. Het thema van Wereld Suïcide Preventie dag is dit jaar “Creating Hope Through Action”.

SS  

Source