VALUTASMOKKEL TOEGENOMEN

Personen die Suriname binnentreden of verlaten en daarbij in het bezit zijn van buitenlandse betaalmiddelen met een (tegen) waarde tussen de 10.000 Amerikaanse dollar tot 50.000 Amerikaanse dollar, moeten verplicht aangifte doen daarvan bij de douane. De laatste tijd worden er regelmatig personen met grote valutabedragen aangehouden, terwijl zij op vertrek staan naar het buitenland of vanuit het buitenland ons land binnenkomen. De voorzitter van de Deviezencommissie, Prenobe Bissessur, bevestigt dat op basis van de binnengekomen aangiftes, de Deviezencommissie heeft geconstateerd dat sinds september 2021, er een enorme toename is van het grensoverschrijdend verkeer van buitenlandse betaalmiddelen. De Deviezencommissie heeft ook geconstateerd, dat met de toename van het grensoverschrijdend verkeer van contante buitenlandse betaalmiddelen, ook de geldsmokkel is toegenomen. Daardoor worden er meer personen aangehouden.  Vorig jaar werd door de procureur-generaal bij het Hof van Justitie, de opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van Richanand Dassasingh (33) en Winesh Rambaran (23). Zij worden onder andere ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en omkoping ambtenaar, alsook overtreding van de wetten Strafbaarstelling Money Laundering, Tegengaan Smokkelen en Economische delicten en de Deviezenregeling.  Naar verluidt hield deze opsporing van het duo verband met de inverzekeringstelling van politie-inspecteur Orlando E., waarnemend hoofd van het BID-team, die in december 2020 werd aangehouden en in verzekering gesteld. De politie-inspecteur werd ervan verdacht diensten aan het voortvluchtige duo te hebben verleend, zodat zij grote sommen vreemde valuta langs de luchthavenbeveiliging konden vervoeren. Vorig jaar april kwam deze inspecteur van politie, die in detentie zat, te overlijden. Een paar weken geleden werd Richanand Dassasingh door het Arrestatie Team aan de Coesewijnestraat aangehouden. Hij wist langer dan een jaar uit handen van de politie te blijven. Het smokkelen van geld is namelijk strafbaar gesteld als economisch delict. De aanhouding van Dassasingh was het gevolg van het niet doen van aangifte van de invoer en/of uitvoer van buitenlandse betaalmiddelen, terwijl men daar wel toe verplicht is. Personen die buitenlandse betaalmiddelen invoeren en/of uitvoeren met een tegenwaarde van boven de 50.000 Amerikaanse dollar zonder dat zij daartoe over een speciale vergunning beschikken, worden opgespoord en aangehouden door de autoriteiten.  Gelet op de internationale ontwikkelingen betreffende het voorkomen en bestrijden van het witwassen van gelden en de financiering van terrorisme, is het daarom zeker positief dat de bevoegde autoriteiten nieuwe regels vaststellen met betrekking tot het in- en uitvoeren van contante buitenlandse betaalmiddelen. Alleen op zo een manier kunnen wij criminele activiteiten tegen gaan en niet worden geblacklist door internationale organisaties.

Source