Udo Karg: “Jagdeo is bezig zichzelf en zijn land tot een schurkenstaat te verklaren”

De Guyanese vicepresident, Bharrat Jagdeo, is bezig zichzelf en zijn land tot een schurkenstaat te verklaren waar recht en wet niet gelden door Surinaamse bedrijven te bedreigen die geheel handelen volgens de richtlijnen welke vastgesteld zijn in de Caricom-wetgeving, is Udo Karg, voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie (SSA) tevens directeur van visverwerkingsbedrijf Suvveb NV, van oordeel. Jagdeo is bezig zichzelf en zijn bevolking belachelijk te maken, geeft Karg tegenover Suriname Herald te kennen.

Karg voert verder aan dat Jagdeo zijn falen wil schuiven in de schoenen van Suriname en de Surinaamse overheid. “Hij is net met de verkeerde sector begonnen”, zegt hij. Jagdeo heeft onlangs gewaarschuwd dat Surinaamse bedrijven die in Guyana ‘redelijk fatsoenlijk’ worden behandeld, binnenkort problemen kunnen krijgen om in het land te opereren als het visserijprobleem niet wordt opgelost. Jagdeo is president van Guyana geweest was van 11 augustus 1999 tot 3 december 2011.

Bharrat Jagdeo. Foto: Kabinet van de Vicepresident van Guyana

Naar aanleiding van de uitspraken van de Guyanese vicepresident geeft Karg aan dat Jagdeo op zijn knieën moet gaan en de vissersbevolking van Guyana vergiffenis vragen voor hetgeen hij ze heeft aangedaan. Jagdeo heeft van hen bandieten en rovers gemaakt omdat hij niet instaat is geweest of niet wilde om een visserijbeleid uit te voeren zoals Suriname dat heeft. Met een goed visserijbeleid konden zijn mensen eeuwig blijven eten.

Guyana heeft te maken met visbestanden die overbevist zijn en niet snel genoeg herstellen. Jagdeo, die toen president was in zijn land, heeft ervoor gezorgd dat er overbevissing heeft kunnen plaatsvinden. Er is toen niet voor gekozen om visserij middels beleid beter te beheren en duurzaam te maken. “Hij criminaliseert zijn eigen bevolking want hij stuurt ze om te komen stelen in onze wateren”, zegt Karg. Jagdeo had deze situatie kunnen voorkomen door visserijbeleid te maken waardoor zijn mensen nu voldoende vis zouden hebben en niet genoodzaakt zijn om aan illegale visserij te doen.

Vis is van Suriname
Vanuit Surinaams standpunt is de wetgeving over het uitgeven van visserijvergunningen duidelijk. De Surinaamse visserijwetgeving staat het verstrekken van visvergunningen aan leden van de Caricom, in deze ook de Guyanezen, niet toe.

Karg verduidelijkt dat ze wel mogen vissen in Surinaamse wateren, alleen onder Surinaamse vergunningsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn duidelijk: alle vis die in onze wateren zijn gevangen, moet worden aangeland in Suriname, omdat het Surinaamse vis is. Daar is precies waar de schoen wringt. “We zijn geen natuurlijke hulpbron voor Barbados, Guyana, Jamaica en anderen”, benadrukt hij.

Guyanese vissers. Foto: Stabroek News

Er is momenteel een welles-nietes situatie ontstaan vanuit Guyanese en Surinaamse kant over het verstrekken van visvergunningen aan Guyanese vissers. Karg zegt hieraan geen aandacht te zullen schenken want de wetgeving is duidelijk. Daarnaast neemt hij aan wat de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Prahlad Sewdien, heeft verteld over de situatie gezien die er iedere keer bij was toen gesproken werd over de situatie.

Als de Guyanese kant niet wil meewerken om te praten betekent het dat ze dan ook geen stof hebben om te praten. Karg betreurt dat de Guyanese regering de band die Suriname heeft met Guyana en haar bevolking in troebel water brengt.

Illegale en duplicaat visvergunningen
De Surinaamse ondernemers die op de juiste wijze een vergunning hebben gehad en die door hebben verkocht, hebben verhuurd of kopieën van hebben gemaakt, moeten conform de Surinaamse wetgeving worden gestraft. Wat ze hebben gedaan is strafbaar. De verstrekte vergunningen moeten worden ingetrokken. Dat staat ook in de vergunningwetgeving. Surinamers die zich schuldig hebben gemaakt aan het verhuren, verhandelen en verkopen van visvergunningen moeten worden opgesloten, daar is Karg heel duidelijk over.

Generated by Feedzy