Tsang vraagt aandacht aantal zaken na beleidsombuiging

Na de aankondiging van president Chan Santokhi tijdens de jaarrede dat er een beleidsombuiging komt, heeft Stephen Tsang (NDP) de regering aandacht gevraagd voor een aantal zaken. “Wij zijn blij dat hij eindelijk de oppositie gelijk geeft, om het desastreus beleid om te buigen en te gaan naar een veel socialer beleid. Jammer dat het 27 maanden heeft geduurd voordat hij dit heeft ingezien en het volk is ondertussen sterk verarmd, maar het is tenminste een stap in de goede richting”, zei Tsang.

Hij vroeg dat het financieel beleid met betrekking tot de Openmarkt Operaties (OMO) ook wordt omgebogen, “want het werkt niet en verrijkt slechts de particuliere banken.” Tsang haalde aan dat ex-minister Gillmore Hoefdraad en ex-governor Robert van Trikt, zijn gevonnist voor het bevoordelen van de staat en het benadelen van de Centrale Bank, terwijl uit de cijfers van de Centrale Bank nu blijkt, dat de Centrale Bank juist voordeel heeft gehad met de beleidsmaatregelen.

“Maar nu worden met OMO, staatsmiddelen aangewend om particuliere instanties rijkelijk te bevoordelen. Hoe is dit dan niet strafbaar? Het inzetten van strafrecht als politiek wapen tegen voorgaande beleidskeuzes, heeft precedenten geschapen en zal voor grote problemen zorgen bij de uitvoerende macht.”

Volgens Tsang is het saboteren van de Valutawet de grootste reden dat de regering nu de wisselkoers niet in bedwang heeft. De noodzakelijke maatregelen in die wet zijn voor 2,5 jaar stilgelegd door deze regering, toen in de oppositie. De Valutawet was volgens Tsang bedoeld om de macht over de wisselkoers terug te brengen naar de CBvS en niet in handen te laten van particulieren en de Deviezencommissie.

“Dat er nu delen van die wet worden geïmplementeerd is goed, maar het had niet zover hoeven komen met de wisselkoers. Mensen leven al twee jaar in armoede door de vele devaluaties en de ellende wordt steeds groter”, sprak Tsang. Hij vroeg aandacht voor de pensioentrekkers die 20 tot 30 jaar hebben gewerkt voor de overheid om nu rond te moeten komen met een karig pensioen.

Tsang vroeg de regering ook te overwegen dierenvoeding op de lijst van basisgoederen te plaatsen, omdat steeds meer huisdieren worden gedumpt vanwege de onbetaalbare dierenvoeding. De NDP’er zei dat de criminaliteitsbestrijding en de verkeersveiligheid hebben gefaald. Er zijn volgens hem meer agenten nodig om burgers te beschermen op straat, maar honderden zijn ingezet om de regering en zelfs friends en family te beveiligen. Dit beleid moet onmiddellijk worden omgebogen.

Ook het beleid voor volksgezondheid heeft sterk gefaald en moet worden omgebogen. “Bazo-kaarten zijn ingetrokken, om ze weer langzaam te verdelen. HAPS zijn gesloten om ze onder een andere naam (RGD) weer te openen. Cubaanse artsen en verpleegkundigen zijn weggestuurd om ze weer terug te halen. Het zijn kenmerken van een rancuneus beleid zonder visie en dat geen ontwikkeling brengt”, meende Tsang.

Ondanks het tekort en de toezegging van de minister, blijven er drempels om afgestudeerde artsen uit vooral Cuba en China in te zetten. “Het is ook schandalig dat het Wanica ziekenhuis nu wordt gebruikt voor de opvang van dak- en thuislozen. Net zo schandalig, dat er nog grote groepen hulpverleners zijn die hebben meegeholpen tijdens de COVID- vaccinatie en nog niet zijn uitbetaald. Ik vraag dat de president onmiddellijk actie onderneemt”, stelde Tsang.

Generated by Feedzy