Traditionele gezagsdragers Brokopondo voeren gesprek met regering

Woensdag 11 mei 2022- Het Platform Traditionele Gezagsdragers van Brokopondo heeft een breedvoerig onderhoud gehad met een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi. Het overleg stond in het kader van de samenwerking tussen de overheid, het traditioneel gezag en de particuliere sector om het district duurzaam te ontwikkelen. De regeringsleider heeft een voorstel gedaan om binnen twee weken een krutu te organiseren, zodat er in breed context gediscussieerd kan worden over de diverse vraagstukken.

Het platform komt tot de conclusie dat er een samenwerking moet komen met de plaatselijke ondernemers voor duurzame ontwikkeling van het district. Het voorstel is dan ook om duurzame ontwikkeling ter hand te nemen. De bewustwording moet opgevoerd worden zodat in plaats van roofbouw, duurzame landbouwproductie geschiedt. Dit stagneert de ontwikkeling.

Opgemerkt wordt dat er ook niets van de inkomsten terugvloeit naar Brokopondo. De organisatie en het platform ondernemers van Brokopondo hebben wel structureel overleg met onder andere IAmGold Rosebel Goldmines met positieve resultaten. De ondersteuning van deze bedrijven zou doorslaggevend kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van Brokopondo.

Het platform wil dat op basis van public private partnership lokale ondernemers in de gelegenheid worden gesteld een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land, in het bijzonder Brokopondo. President Santokhi ondersteunt het idee voor landbouw in Brokopondo en is voorstander van zelfontwikkeling. Tijdens het onderhoud is ook een verzoek gedaan dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen Brokopondo bezoekt.

Source