Traditioneel gezag Brokopondo blij met herstart scholen

Hoofdkapitein Michel Walden is ondanks het feit dat niet alle scholen van start zijn gegaan blij met het openstellen van de onderwijsinstellingen in de dorpen Klaaskreek, Kapasikele, Marchallkreek, Nieuw Lombe en de school in het Brokopondo Centrum. “Deze scholen draaien allemaal weer en dat doet me goed,” geeft de hoofdkapitein van Klaaskreek aan. De scholen waren maanden gesloten vanwege de overstroming in het district Brokopondo.

De andere scholen staan nog onder water. “We hebben nog niets gehoord of vernomen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) maar we zijn blij dat een paar van de scholen weer zijn begonnen,” voert de dignitaris aan. Het probleem waarmee de scholen zitten is schoon drinkwater.

De leerlingen van Klaaskreek kunnen het leidingwater niet gebruiken, omdat de waterpomp onder water zit, merkt hij op. Walden zegt verder, dat het water nog steeds aan het stijgen is. “Er was geen water achter mijn woning, maar nu wel en dat geeft een stijging aan.”

Geen plan
Dionne Diko, voorzitter van de Coöperatie fiti maw kon na wan die ook leerkracht is, vindt het erg dat het MinOWC nog geen gedegen plan heeft gepresenteerd aan de gemeenschap. Het is niet duidelijk wat er verder zal gebeuren met de scholen. Ze geeft aan dat zij nog niet heeft gemerkt dat het water wegtrekt. “Het water blijft komen. Er is nog niet aangegeven hoe de achterstand op de scholen ingelopen zal worden. We kijken nog steeds uit,” zegt ze.

Volgens haar kan de school van het dorp Balingsoela niet starten, omdat enkele onderwijzerswoningen nog onder water staan. “Wij weten niet wat het ministerie doet. Er is nog geen plan van aanpak vanuit het MinOWC gekomen. Ik weet wat het gevolg is van dit water voor onze kinderen in het district en toch is er niets concreet aangegeven,” deelt Diko mee.

Enorme achterstanden
Een andere leerkracht van wie de woning onder water staat heeft nog niets gemerkt vanuit de overheid, waarbij de gemeenschap in de getroffen gebieden wordt ondersteund. Ze is geïrriteerd en wil liever niets meer aangeven, omdat zij geen verandering ziet in de situatie. “Mijn huis staat letterlijk twee maanden onder water en we weten niet hoe verder. Het water is tot aan het raam. Het is een ernstige situatie waarin wij verkeren,” laat de bezorgde onderwijsgevende weten.

Onderwijsminister Marie Levens heeft onlangs in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling bekendgemaakt, dat zij bezig is met het structureren van het onderwijs in het binnenland. Door de coronapandemie en de wateroverlast zijn er enorme achterstanden ontstaan in het onderwijsproces.

Source