Tata Steel moet stankoverlast verder en sneller beperken

Staalproducent Tata Steel moet de geuroverlast in de IJmond verder terugdringen. Het gebied waar geuroverlast mag zijn, wordt kleiner, en het bedrijf moet niet binnen tien jaar maar in vijf jaar tijd voldoen aan bepaalde grenswaarden. Dat heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), die toezicht houdt op risicovolle bedrijven, besloten.

In de IJmond liggen onder meer Velsen en IJmuiden, waar Tata-fabrieken staan. Omwonenden van de staalfabrieken ervaren veel geuroverlast. Ook de meeste meldingen die bij de omgevingsdienst binnenkomen, gaan over geur. “Het idee is dat er geen ernstige geurhinder meer mag optreden buiten het terrein van Tata”, zegt een woordvoerder van de dienst. Er is ‘ernstige geurhinder’ als ten minste tien unieke klachten in één uur binnenkomen en ten minste één toezichthoudende ambtenaar de geur ook als ‘ernstig hinderlijk’ aanmerkt.

Ook moet Tata Steel laten weten wat het gaat doen om aan dit geurbesluit te voldoen. “Het staalbedrijf moet aangeven hoe het de effecten van de getroffen maatregelen meet (inclusief de bijhorende termijn) en de effecten op de geurcontour berekent”, aldus de dienst. De geurcontour is het gebied waarbinnen geurhinder mag zijn. Als het bedrijf niet voldoende vooruitgang boekt, gaat de OD NZKG handhaven, bijvoorbeeld door het opleggen van een dwangsom.

Tata Steel kan nog in beroep gaan tegen de besluiten. Het bedrijf zegt het besluit nog te bestuderen en zegt dat het verminderen van geur in de omgeving een “belangrijke doelstelling” is. “Wij doen ons uiterste best om de impact op de leefomgeving verder terug te dringen.”

Wie is deze staalreus en waarom is Tata Steel vaak in het nieuws?

Het gebied rond Tata Steel in IJmuiden heeft geregeld een slechte luchtkwaliteit als gevolg van hoge concentraties fijnstof, bleek vorig jaar uit RIVM-onderzoek. De bevolking heeft vaker last van acute gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid dan elders in Nederland. Ook komen hartklachten, diabetes en longkanker vaker voor. Eerder al constateerde de GGD een verhoogd aantal kankergevallen in het IJmondgebied.

Een paar verouderde Tata Steel-fabrieken hoeven niet te voldoen aan de strengste Europese normen voor uitstoot van schadelijke stoffen, schreef de Volkskrant vanochtend. Dat blijkt uit een wijziging van de omgevingsvergunning van Tata Steel, waarin ook het geurbesluit staat.

De twee fabrieken, waarin kolen tot cokes worden verwerkt, zijn volgens de krant enorm verouderd en behoren tot de meest vervuilende installaties van de staalfabrikant. Ze kampen met onder meer lekkages.

Source