Suriname wordt heter en droger in komende decennia

Paramaribo, Sipaliwini en Wanica meest kwetsbaar voor effecten klimaatverandering

“De bijdrage van Suriname aan klimaatverandering is relatief klein, vanwege de grote bosbedekking. Het broeikasgas van 2008 van het land (BKG-inventarisatie), toonde aan dat het ‘een netto koolstofput is’. Suriname is echter bijzonder kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering om verschillende redenen: het is afhankelijk van fossiele brandstoffen, het heeft bossen die kwetsbaar zijn voor verval, de ecosystemen zijn zeer kwetsbaar en het laaggelegen kustgebied bevat 87 procent van de bevolking, ook vindt daar de meeste economische activiteit plaats. Suriname ervaart uitgebreide kusterosie, langdurige droge seizoenen en frequente overstromingen. Vele sectoren dreigen verliezen te lijden en schade veroorzaakt door geleidelijke veranderingen en extreme weersomstandigheden gerelateerd aan klimaatverandering. De beschikbaarheid van diepgaande studies over de klimaatprojecties van Suriname en de impact ervan op verschillende sectoren is beperkt en een op feiten gebaseerde beslissing maken is moeilijk’’, aldus het onlangs uitgebrachte rapport van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), ‘Climate change impacts on hydropower and electricity demand in Suriname’. Om de ontwikkeling van Suriname duurzaam te laten zijn, moeten de gevolgen van klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de juridische en institutionele kaders worden overwogen. De IDB en de regering van Suriname besloten om mee te werken aan het project ‘Mainstreaming klimaatverandering in instrumenten voor duurzame besluitvorming’, om de aanpassing aan klimaatverandering te overwegen bij planning en besluitvorming. Hierdoor wordt evidence-based besluitvorming die inclusief en transparant is en rekening houdt met de gevolgen van klimaatverandering in meerdere sectoren. Een van de producten van het project in dit proces is het Klimaatrapport (SOC).

SOC- rapport

Het SOC-rapport van Suriname biedt een uitgebreide analyse van de klimaatrisico’s en hoe die kunnen worden beperkt. De algemene doelstelling van het SOC-rapport is tweeledig: ten eerste analyseert het uitgebreid de waarschijnlijke effecten van klimaatverandering op verschillende geografische gebieden en voor de sleutelsectoren (landbouw, water, bosbouw, en infrastructuur) door historisch klimaattrends. Ten tweede biedt het projecties die details op sub-landniveau opnemen. De niet-technische samenvatting geeft de analyses, resultaten en aanbevelingen van de SOC in niet-technische taal. Het rapport dient be-langhebbenden en beleidsmakers bij de planning van projecten en investeringen. Het ondersteunt ook de inspanningen van het land om zijn rapportageverplichtingen te voldoen aan de UNFCCC door te voorzien in up-to-da-te informatie over aanpassing en kwetsbaarheid op basis van state-of-the-art klimaatprojecties. Het SOC-rapport analyseert het historische klimaat (1990-2014) en zorgt voor klimaatprojecties voor drie tijdshorizonten (2020- 2044, 2045-2069 en 2070-2094) tot en met twee emissiescenario’s (tussen/ SSP2-4.5 en ernstig/SSP5-8.5). De analyse richt zich op veranderingen in zeeniveau, temperatuur, neerslag, relatieve vochtigheid en wind voor zeven sub-nationale regio’s van Suriname (Paramaribo, Albina, Bigi Pan Meervoudig gebruik Beheersgebied (MUMA), Brokopondo, Kwamalasamutu, natuurreservaat Tafelberg, en Boven-Tapanahony).

Meest blootgestelde districten

Het SOC-rapport laat vergelijkbare trends zien gedurende de tijdframes, scenario’s en regio’s, waarbij Suriname heter wordt en droger in de komende decennia. Het gemiddelde, de minimum- en maximumtemperaturen zullen naar verwachting tegen het einde van de eeuw gestegen zijn. Bijgevolg stijgt het aantal warme dagen naar verwachting tot 295 per jaar en nachten tot 364 per jaar tegen het einde van de eeuw, terwijl koude dagen en nachten helemaal verdwijnen. Er wordt regenafname verwacht voor alle seizoenen, waardoor neerslag intenser en zeldzamer worden. De maximale windsnelheid zal naar verwachting matig toenemen in alle scenario’s. Betreffende de risicobeoordeling zijn Paramaribo, Sipaliwini en Wanica de meest blootgestelde districten. Coronie en Nickerie lopen het minste risico. Sipaliwini en Brokopondo zijn de meest kwetsbare districten vanwege hun kwetsbare landbouw- en infrastructuursectoren, terwijl Coronie het minst kwetsbare district is.

Energiesector

De energiesector is met name relevant in een veranderend klimaat. De sector is verantwoordelijk voor de hoogste uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van fossiele brandstoffen (Cambridge University, 2015). Tegelijkertijd kunnen de effecten van klimaatverandering grote gevolgen hebben voor elektriciteitsvoorziening, als gevolg van verschillende bedreigingen voor de opwekkings- en transmissie-infrastructuur. Vooral voor de waterkrachtcentrales, zoals de vraag naar energie, aangezien de consumptiepatronen variëren in verschillende sectoren (Wenz, Levermann, & Auffhammer, 2017). Klimaatverandering zal ook invloed hebben op alternatieve hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind, die de uitstoot kunnen verminderen (Contreras-Lisperguer & de Cuba, 2008). Deze beoordeling behandelt en kwantificeert de effecten van klimaatverandering op de energiesector, het eerst op de Afobaka-krachtcentrale om de effecten van het klimaat te analyseren en de verandering in de waterkrachtcentrale door de historische correlatie tussen regenval, instroom en generatie, daarna op de vraag naar elektriciteit in het district Paramaribo.

The post Suriname wordt heter en droger in komende decennia appeared first on DE WEST.

Source