Suriname wil bilaterale samenwerking met India verder uitdiepen

Suriname heeft het voornemen om de bilaterale samenwerking met India verder uit te breiden en te verdiepen in verschillende gebieden vooral als strategische hub in Zuid-Amerika en de Caribische regio. Dit zijn enkele punten die de buitengewoon- en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname voor India, Arunkoemar Hardien, op 26 augustus besprak bij de overhandiging van zijn geloofsbrieven aan de president van India, Droupadi Murmu.

Tijdens de ceremoniële plechtigheid die plaatsvond op het Indiaas presidentieel paleis de Rashtrapati Bhawan, gaf de ambassadeur ook aan dat beide landen onderhevig zijn aan verschillende uitdagingen. Hij benadrukte het belang van de verdere versterking en verdieping van de historische- en vriendschappelijke relatie tussen Suriname en India.

De relatie tussen beide landen is geïntensiveerd in de afgelopen jaren, met name in de uitbreiding van sectorale- en technische samenwerking. De kansen en mogelijkheden voor beide naties zijn groot en de vooruitzichten zijn hoopvol.

Suriname en India onderhouden al 46 jaar diplomatieke betrekkingen. In navolging hiervan gaf ambassadeur Hardien mee dat Suriname erkentelijk is voor de mogelijkheden die India biedt, waarbij verder vormgegeven kan worden aan een partnerschap ter bevordering van de duurzame ontwikkeling van Suriname.

De ambassadeur stond ook stil bij de opmerkelijke groei van India in verschillende sectoren vooral de productie van Indiase COVID-vaccins en de aanpak van COVID-19, ruimtevaart, defensie en de Indiase positionering zowel bilateraal als multilateraal binnen de internationale arena.

Ambassadeur Hardien wenste president Murmu, die op 25 juli 2022 werd beëdigd als president van de Republiek India, veel succes toe met haar ambtstermijn. Dit namens president Chan Santokhi en de regering van Suriname.

President Murmu gaf aan ingenomen te zijn en uit te kijken naar het voorgenomen staatsbezoek van het Surinaamse staatshoofd aan India in 2023. De voorbereidingen hiertoe zullen verder worden besproken in de marge van de 77e algemene vergadering van de Verenigde Naties in september 2022.

Source