Suriname kan beroep doen op technologische deskundigheid Finland

De ambassadeur van Finland, Pertti Ikonen, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Er is onder andere gesproken over Kleine- en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) en verbeteringen in de technologie van Suriname. Dit beleefdheidsbezoek heeft gisteren plaatsgevonden. De minister werd bijgestaan door de directeur van Economische Zaken, Aroen Jadoenathmisier, en de waarnemend directeur van Ondernemerschap, Karishma Mathoera.

De ambassadeur is van mening dat de bilaterale relatie tussen Suriname en Finland, geïntensiveerd moet worden. Finland staat bekend om hun hoge technologische ontwikkeling. Suriname kan op deze deskundigheid een beroep doen. Verder zijn de meeste ondernemingen in Finland geprivatiseerd, wat goed is voor de economie. Ambassadeur Ikonen heeft meegedeeld dat hij ook gesprekken zal voeren met andere organisaties om projecten uit te voeren.

Volgens de waarnemend directeur Mathoera van Ondernemerschap zal de focus worden gelegd op KMO’s, vanwege de economische crisis. Deze ondernemingen kunnen een enorme bijdrage leveren aan het herstellen van de economie van Suriname. Minister Kuldipsingh staat open voor investeerders van Finland en er zal worden nagegaan in welke specifieke sectoren er geïnvesteerd kan worden.

Source