“Suriname gaat gebukt onder scala aan crises”

Ronny Asabina, fractieleider van de BEP, heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) aangegeven, dat Suriname niet alleen gebukt gaat onder een armoedecrisis, maar een scala aan crises, die leiden tot desastreuze gevolgen waaronder imagoschade. Asabina zei dat hij meer dan 50 verschillende crises geïdentificeerd en geïnventariseerd heeft, waarvan hij 20 genoemd heeft.

“Als wij de balans opmaken, kijken wij reeds geruime tijd aan tegen een financiële crisis, economische crisis, is er sprake van een schuldencrisis, gezondheidscrisis en een onderwijscrisis.” Asabina legde uit dat er leerachterstanden zijn die tot grotere economische kosten leiden, maar ook de risico’s van een “te vrouwelijk” onderwijssysteem.

Asabina noemde ook een werkgelegenheidscrisis, waarbij er geen fatsoenlijke salarissen en gezonde pensioenen worden uitbetaald. Volgens hem maken deurwaarders overuren, omdat klanten betalingsregelingen niet kunnen nakomen en/of rekeningen niet kunnen betalen.

Bij de concurrentiecrisis gaat het om veel belangrijke informatie die de samenleving, maar meer nog de lokale ondernemers wordt onthouden. Dit werkt oneigenlijke concurrentie in de hand.

Bij de koopkrachtcrisis is er nog steeds geen koopkrachtherstel, -behoud en -verruiming. De inflatie is hoger dan de gestegen lonen, waardoor arbeiders per saldo koopkrachtverlies leiden.

“Er is een valutacrisis, wisselkoerscrisis, kader-, capaciteits- en competentiecrisis, waarbij laagopgeleiden, functionarissen die niet berekend zijn voor hun taken in strategische functies zijn geaccommodeerd. Alsof dat niet genoeg is, voelt men zich overgekwalificeerd”, stelde Asabina.

Er is volgens hem ook een morele crisis, waarbij decadentie en grensoverschrijdend gedrag schrikbarende vormen aannemen. “Vooral als je meemaakt aan wie jongeren zich moeten voorspiegelen. Het is onvoorstelbaar wie zich allemaal aandienen als rolmodellen, haatzaaiende uitlatingen doen, kortom ongeoorloofd gedrag, dat zich niet alleen in de privésfeer voltrekt.

Asabina pleitte voor het opzetten van een reddingsplan om de morele crisis te lijf te gaan. Het moet gaan behoren tot onderdeel van het sociaal plan, want gezonde normen en waarden raken steeds meer en meer zoek.

Asabina noemde ook de veiligheidscrisis, waarbij er sprake is van toename en verruwing van de criminaliteit. Bendegeweld heeft zijn intrede gedaan in het land door de vele afrekeningen. Er is sprake van grensoverschrijdende criminaliteit. Suriname is volgens hem ook nog een narcostaat bij uitstek geworden.

“De handel in drugs is zodanig dat vrij recentelijk de Franse minister van Justitie een bliksem, maar een goed voorbereid werkbezoek van enkele uren aan Suriname moest brengen”, stelde Asabina.

Verder is er volgens hem sprake van een woon-, milieu-, constitutionele crisis (hoe verder met de uitspraak van het Constitutioneel Hof over de Kiesregeling), integriteits-, vertrouwens-, identiteits-, cultuur- en politieke crisis en een bestuurs- en leiderschapscrisis.

Generated by Feedzy