‘Suriname blijft hyper-inflatoir’

Ernst & Young, heeft kortelings een inflatierapport uitgebracht dat een overzicht geeft van de inflatiegegevens van landen die beschouwd worden als hyper-inflatoir voor IFRS-doeleinden op 30 september 2022. Het rapport geeft tevens een overzicht van economieën die momenteel niet hyper-inflatoir zijn voor IFRS-doeleinden, maar die moet worden gecontroleerd. De inflatiegegevens zijn gebaseerd op de gegevens van de World Economic Outlook (WEO) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) die die in oktober 2022 werden gepubliceerd. “De WEO van het IMF, rapporteerde in december een cumulatief inflatiepercentage van 169% over drie jaar 2021 en verwachte jaarlijkse inflatiepercentages van 35% en 23% voor 2022 en 2023, respectievelijk”, aldus Ernst & Young. ‘’Suriname blijft hyper-inflatoir.’’

In dit document worden boekhoudkundige normen toegepast in de veronderstelling dat de waarde van geld (de meeteenheid) constant is. Wanneer de inflatie echter niet langer te verwaarlozen is, doen zich een aantal problemen voor die van invloed zijn op de ware en eerlijke aard van de rekeningen van entiteiten die hun jaarrekening opstellen op basis van historische kostprijs basis, bijvoorbeeld:

Historische kostencijfers zijn minder zinvol dan bij een lage inflatie omgeving.
Aanhouden van winsten op niet-monetaire activa die worden gerapporteerd als bedrijfswinst vertegenwoordigen geen echte economische voordelen.
Financiële informatie over de huidige en voorgaande periode is niet vergelijkbaar.
‘Reëel’ kapitaal kan worden verminderd, omdat gerapporteerde winsten geen rekening houden met de hogere vervangingskosten van middelen die in de periode werden gebruikt.

Om dergelijke problemen aan te pakken, moeten entiteiten IAS 29 Financiële verslaggeving toepassen. Hyper-inflatoire economieën moeten vanaf het begin van de periode waarin het bestaan ​​van hyperinflatie wordt vastgesteld, de IAS 29 toepassen, zodat geen absolute inflatie ontstaat, waardoor een economie als hyper-inflatoir beschouwd wordt.

In plaats daarvan beschouwt het een verscheidenheid aan niet-uitputtende kenmerken van de economische omgeving van een land die als sterke indicatoren worden beschouwd voor het bestaan ​​van hyperinflatie. Deze publicatie behandelt alleen de absolute inflatiecijfers.

Argentinië

De WEO van het IMF, rapporteerde een cumulatief inflatiepercentage over 3 jaar van 216% vanaf: december 2021 en een verwachte jaarlijkse inflatie van 95% voor 2022 en 60% respectievelijk voor 2023. Het Argentijnse nationale bureau voor de statistiek, rapporteerde een 3-jaar en 12-maands cumulatieve inflatie van respectievelijk 280% en 78% vanaf Augustus 2022. Daarom zijn wij van mening dat Argentinië hyper-inflatoir blijft.

Ethiopië

De WEO van het IMF, rapporteerde in december een cumulatief inflatiepercentage van 91% op 3 jaar 2021. Voor 2022 voorspelt de WEO van het IMF, een jaarlijkse inflatie van 32% (2023: 26%) en een cumulatief 3-jaars inflatiepercentage van 111% (2023: 126%).

Het Ethiopische nationale bureau voor de statistiek, rapporteerde een cumulatief van 3 jaar en 12 maanden inflatiepercentage van respectievelijk 107% en 33% per augustus 2022 geloven dat Ethiopië op 31 december 2022 en daarna hyper-inflatoir is.

Islamitische Republiek Iran

De WEO van het IMF, rapporteerde een cumulatief inflatiepercentage over 3 jaar van 144% vanaf: december 2021. Voor 2022 voorspelt de WEO van het IMF een inflatie op jaarbasis van 45% (2023: 35%) en een 3-jaars cumulatieve inflatie van 190% (2023: 164%). Daarom zijn wij van mening dat Iran hyper-inflatoir blijft.

Libanon

De WEO van het IMF, rapporteerde een cumulatief inflatiepercentage over 3 jaar van 173% vanaf: december 2020, maar merkte op dat “voor Libanon, gegevens en projecties voor 2021-2027 worden weggelaten, vanwege een ongewoon hoge mate van onzekerheid”.

Het Libanese nationaal bureau voor de statistiek, rapporteerde cumulatieve tarieven van 3 jaar en 12 maanden van inflatie van respectievelijk 1,270% en 162% per augustus 2022 geloven dat Libanon hyper-inflatoir blijft.

Zuid-Soedan

Zuid-Soedan wordt sinds 2011 als hyper-inflatoir beschouwd en is nog steeds hyper-inflatoir.

De WEO van het IMF, rapporteerde een cumulatief inflatiepercentage van 3 jaar van 150% vanaf december 2021. Voor 2022 voorspelt de WEO van het IMF een jaarlijks percentage van inflatie van 28% en een cumulatief inflatiepercentage over 3 jaar voor 2022 van 147%.

Soedan

Soedan wordt sinds 2013 als hyper-inflatoir beschouwd en is nog steeds hyper-inflatoir. De WEO van het IMF, rapporteerde een cumulatief inflatiepercentage van 3 jaar van 2,325% per december 2021 en verwachte inflatie op jaarbasis van 129% en 49% voor respectievelijk 2022 en 2023.

 

The post ‘Suriname blijft hyper-inflatoir’ appeared first on DE WEST.

Generated by Feedzy