SUR-CAD Ambulance in zwaar financieel weer

SURVAM weigert marktconforme tarieven uit te keren voor geleverde diensten

De Stichting Suriname Centrale Ambulance Dienst, SUR-CAD, trekt aan de bel vanwege het uitblijven van betalingen vanuit SURVAM (De Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen).

De organisatie biedt al geruime tijd ambulance- en paramedische diensten aan de samenleving, het bedrijfsleven, de overheid en haar instanties. Als de enige particuliere ambulancedienst van Suriname, blijven we de nadruk leggen op het feit dat onze organisatie niet wordt gesubsidieerd door de overheid. In tegenstelling daarop weten wij ook dat het ministerie van Volksgezondheid, reeds genoeg op haar schouders heeft. Echter, vragen wij ondanks dat haar aandacht voor onze noodkreet.

SUR-CAD riskeert, wegens het uitblijven van betalingen naar de stichting toe, in zwaar weer terecht te komen. Dit heeft meteen effect op onze zakenrelaties, die dreigen met de stopzetting van vitale producten en diensten naar de stichting toe. Het gaat in deze om brandstof voor de ambulances en alledaagse medische verbruiksartikelen. De situatie verergert zich met de dag en heeft reeds enkele leveranciers ertoe geleid over te gaan tot een “pay on delivery” behandeling.

Ook de huidige economische situatie staat niet aan onze zijde. Het verhogen van onze tarieven werd automatisch dus onvermijdelijk. Echter kijken wij in deze sector en met liefde voor het vak constant ‘door de vingers’ als wij geconfronteerd worden met patiënten die de dienst achteraf niet kunnen permitteren. Dit zorgt dan op zijn beurt weer voor een lage bruto omzet t.o.v. de torenhoge operatiekosten.

Zoals eerder vermeld, word de organisatie niet gesubsidieerd door de overheid, wat dus betekend dat wij conform huidige marktprijzen hulpmiddelen en diensten genoodzaakt zijn in te kopen. Het aanbieden van onze diensten tegen deze zelfde marktconforme prijzen is dus ons recht en onvermijdelijk. Aan de verzekeringsmaatschappijen verzoeken wij ons dit recht niet te ontnemen en de opgestuurde facturen dus ook marktconform uit te betalen om zo de gezondheid van hun verzekerden te kunnen blijven garanderen.

Een breakdown van de onkosten geeft het volgend beeld:

  • SUR-CAD is verplicht als gecertificeerde ambulancedienst haar wagenpark om de 5 jaar te vervangen. Dit maakt de afschrijvingsperiode korter dan normaal en moeten de vervangingsinvesteringen ook sneller opgehoest worden
  • Veiligheid zit heel hoog in het vaandel, gezien wij ons moeten houden aan internationale voorschriften. Het bijstellen en incorporeren kost min of meer ook geld.
  • Het wagenpark, nu 24 voertuigen tellende, wordt wekelijks naar de garage gebracht voor check-ups en onderhoud. Slijtage onderhevige onderdelen worden direct vervangen en niet gerepareerd. 
  • De grootste onderhoudspost die wekelijks plaats vindt zijn banden en remmen; Een nieuwe band kost de organisatie al rond SRD 1.500 – SRD 2.000 (8 ply – All Terrain). 

De verzekeringsmaatschappijen in deze betalen, als ze daadwerkelijk betalen, momenteel volgens een oude, niet meer bij deze tijd horend tarief. Waar de Stichting zich verder meer aan stoort is het uitblijven van de schaderapporten vanuit de diverse politieposten. De schaderapporten zijn nodig voor het indienen van de rekeningen bij de verzekeringsmaatschappijen. Dit vormt een sneeuwbaleffect en komen onder andere onze relaties met de brandstofleveranciers in gevaar. Zij willen ongeacht onze situatie dat wij gedisciplineerd de betalingen voldoen.

SUR-CAD vraagt nogmaals aan een ieder, die openstaande rekeningen hebben bij de organisatie, deze te voldoen, om beslaglegging te voorkomen door de deurwaarder. Aan de overheidsinstanties, in deze de politie, vraagt SUR-CAD, om efficiënter, de gewenste documenten in orde te maken. 

Source