Status begrotingsbehandeling: parlement zet begrotingsbehandeling voort

In de vergaderzaal van De Nationale Assemblée (DNA), heeft het politiek college op vrijdag 6 mei 2022 de behandeling van de Wet Staatsbegroting 2022 voortgezet.

Het betreft de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2022. Ook op deze tweede vergaderdag zijn verschillende volksvertegenwoordigers aan het woord gekomen.

Source