Status Begrotingsbehandeling: begrotingscommissie aan het woord

De Nationale Assemblée (DNA), heeft op donderdag 5 mei 2022 een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2022, (Wet Staatsbegroting 2022). Het is de eerste keer dat de begroting wordt behandeld volgens de richtlijnen van de Comptabiliteitswet.

Source