St. Wan Okasi legt noden mensen met beperking voor aan president Santokhi

Het bestuur van de stichting Wan Okasi, een belangenorganisatie van en voor mensen met een beperking heeft donderdag 12 augustus de noden van de doelgroep voorgelegd aan president Chandrikapersad Santokhi, die vergezeld was van de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, en Harold Pultoo, adviseur van de president. 

De maandelijkse uitkering van SRD 750 is niet genoeg voor de doelgroep om te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Gevraagd wordt dat de uitkering gelijkgetrokken wordt met dat van de zwakke huishoudens, welke SRD 1.000 maandelijks bedraagt. “Dit bedrag is ook niet genoeg, maar men houdt rekening met de financiële problemen waar ons land mee te kampen heeft”, aldus de voorzitter van de stichting, Aniel Koendjbiharie. 

Andere issues zijn, dat de maandelijkse uitkering wordt stopgezet op het moment dat men AOV ontvangt en dat de uitkering van de vrouw wordt stopgezet als twee mensen met een beperking in het huwelijk treden.

Mensen met een beperking hebben vaak andere aandoeningen waarvoor medische hulp nodig is. Zij die een Basiszorgverzekering hebben moeten nu zelf voor hun laboratorium onderzoeken en medicamenten betalen. De torenhoge bedragen kunnen zij niet betalen, met alle gevolgen van dien. Door de vorige regering is een eenmalige uitkering uitbetaald aan de doelgroep van SRD 675. Zij heeft graag dat de resterende maanden ook uitgekeerd wordt.

Minister Achaibersing gaf de toezegging aan het stichtingsbestuur, dat op zeer korte termijn naar de noden gekeken zal worden. De minister gaf aan dat er een concept wet is overhandigd aan de president over de financiële vergoeding voor mensen met een beperking. De wet zal ingediend worden bij De Nationale Assemblee ter behandeling.

Source