Sportdirecteur bespreekt uitdagingen topsportbeleid met vicepresident

GFC NIEUWSREDACTIE- Directeur Gordon Touw Ngie Tjouw van het Directoraat Sportzaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS) in Suriname heeft in een ontmoeting met vicepresident Ronnie Brunswijk enkele belangrijke zaken besproken over de topsport.

Hoewel het Instituut voor Nationale Sportselecties (INS) vanaf medio maart is heropgestart, wil het toch niet zo vlot lopen.

Samen met het managementteam INS onder leiding van Macy Slijngard, zijn deze pijnpunten in bijzijn van beleidsadviseur Valentino Nasa, Yves Vlijter en Martin Redjodikromo (INS) met de vp besproken.

Met de prestaties van Jaïr Tjon En Fa op de afgelopen Olympische Spelen van Tokyo 2020, is het meer dan duidelijk dat het INS, nog meer vorm moet krijgen om het topsportbeleid eindelijk te gaan ontwikkelen en uit te voeren.

In dit kader is alvast het Topsport Beleidsdocument aan vp Brunswijk overhandigd, waarin de contouren zijn vastgelegd om topsporters van dienst te kunnen zijn conform hun wensen en benodigdheden om topprestaties op wereldniveau te kunnen neerzetten.

Hierin zijn onder andere de statussen van topsporters beschreven en het traject dat afgelegd moet worden om in aanmerking te komen voor specifieke ondersteuning van het INS. Maar er moeten nog meer zaken voor het INS worden geformaliseerd om efficiënte invulling te geven aan het Gericht Nationaal Sportbeleid 2020-2030.

Het Surinaams sportsucces zal alleen kans van slagen hebben als iedereen en alle sportactoren zich ervan bewust zijn dat succesvolle sporters kunnen bijdragen aan de zo lang gekoesterde natievorming, eenheid en sociaaleconomische vooruitgang.

“Goede, eerlijke en hardwerkende topsporters zullen onze positieve voorbeeldfiguren moeten zijn, die ons denken en doen naar een hoger niveau tillen kunnen voor algemeen voorspoed en welzijn.”

Source