Sportcafé Spiner moet bouwsel verwijderen

De kortgedingrechter heeft vonnis gewezen waarin sportcafé Spiner wordt opgedragen het bouwsel gelegen op de hoek van de Kleine Waterstraat en de Kleine Dwarsstraat te slopen. Op 25 augustus heeft de kortgedingrechter uitspraak gedaan in het voordeel van het ministerie van Openbare Werken waarbij alsnog tot de sloop dient te worden overgegaan door sportcafé Spiner.

Bij het uitblijven hiervan door sportcafé Spiner zal het ministerie van Openbare Werken de sloop op kosten van betrokkene uitvoeren. Het ministerie voert een rechtmatig beleid met betrekking tot naleving van de bouwregelgeving en vervolgt het pad van verdere ordening, staat in een persbericht.

Het bouwsel vormt al geruime tijd een overlast in de omgeving nadat de uitbater zijn activiteiten had stopgezet. Door het ministerie van Openbare Werken is in december 2021, na voorafgaande ingebrekestellingen, een bevel tot slopen aangeboden waarna betrokkene zich gewend heeft tot de kortgedingrechter om de sloop te stuiten.

Source