Spoedoverleg Wnd President Brunswijk met banken omtrent koers

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op de valutamarkt, waarbij er sprake is van een zekere opwaartse druk op de wisselkoers, heeft waarnemend president Ronnie Brunswijk op woensdag 14 september een spoedvergadering belegd met de bankensector. Bij deze vergadering waren naast de minister van Financiën en Planning ad interim, Sylvano Tjong- AHing, en de Governor van de Centrale Bank van Suriname, ook een belangrijk deel van de banken vertegenwoordigd. De waarnemend president heeft de sector op het hart gedrukt meer samen te werken met de regering in haar pogingen stabilisatie en rust op de valutamarkt te bewerkstelligen. De totale samenleving heeft baat bij een stabiele wisselkoers, meldt het Directoraat Volkscommunicatie van het Kabinet van de Vice-President.

De wisselkoersen van de Amerikaanse dollar en de Euro staan al enkele weken onder druk mede vanwege een toegenomen vraag op de valutamarkt, terwijl het aanbod van vreemde valuta niet dienovereenkomstig is toegenomen. De regering is druk doende maatregelen te implementeren om dit knelpunt in het deviezenverkeer aan te pakken. Vanaf begin deze week heeft de regering besloten vreemde valuta beschikbaar te stellen. Dit als interventie tot stabilisatie van de wisselkoersen.  Op maandag 12 september zijn in verband hiermee op het ministerie van Financiën en Planning, afspraken gemaakt met de oliemaatschappijen en importeurs van medicamenten en noodzakelijke basisgoederen. In het verlengde hiervan zijn de gesprekken voorgezet door waarnemend president Brunswijk op het Kabinet van de Vice-President.

Met de oliemaatschappijen zijn afspraken gemaakt over betalingen in vreemde valuta en de retentieregeling wordt thans, enigszins aangepast, geïmplementeerd zei de staatsman. Waarnemend president Brunswijk heeft voorts de instructie gegeven om de bewegingen van de wisselkoersen nauwlettend te volgen en waar nodig meer maatregelen te treffen teneinde stabilisatie en rust te garanderen. De regering blijft in overleg met alle relevante actoren die in deze een rol te vervullen hebben.

Source