Social Army komt belofte na in Lebidoti

Het dorp Lebidoti in het Sarakreekgebied, gelegen in het district Brokopondo, is voorzien van donatiegoederen. Van 6 tot 9 augustus was de organisatie Social Army samen met The Big Five Foundation (TBFF) in het gebied om het startsein te geven voor het opzetten van een mediatheek. Daarbij is een grote partij aan donatiegoederen verdeeld onder de bewoners. Ook het dorp Pisiang, niet ver van Lebidoti, kreeg donatiegoederen aangeboden.

“Hiermee is een belofte, die de organisatie gemaakt heeft, nagekomen,” zei de voorzitter van Social Army Mitchell Matroos bij de overdracht van de goederen. Er zaten onder andere kleding, beddengoed, speelgoederen, schoeisel en schoolspullen in veertigtal dozen verpakt om uitgedeeld te worden aan de bewoners in de dorpen. Jong en oud kwamen aan hun trekken.

Behoefte
De verpakte dozen goederen werden een maand verzameld in Paramaribo voor de bewoners in het Sarakreekgebied. “De mensen hebben twee maanden eerder tijdens een oriëntatiebezoek van Social Army hun behoefte kenbaar gemaakt en daarop hebben we ingespeeld. Wij hopen dat zij er goed gebruik van zullen maken en dat ze deels geholpen zijn. Ik bedank ook eenieder die een donatie heeft gedaan,” zei Matroos. Aan een kind met een geestelijke- en lichamelijke beperking is een rolstoel gedoneerd en een oudere bedlegerige man kreeg een ziekenhuisbed aangeboden.

Het sociaal project is samen met TBFF-leden, waar DNA-lid Edgar Sampie de gewezen trekker van was, uitgevoerd. Aanvankelijk zouden beide organisaties in het weekend werken aan de opzet van de mediatheek in Lebidoti. Echter is het niet gelukt om al het bouwmateriaal te transporteren naar het gebied, waardoor het bij een symbolisch startsein gebleven is met de overdracht van boeken, gedoneerd door Stichting Jouderij Global in Nederland.

Er is naast de donatie van de goederen ook een filmavond voor de kinderen gehouden. Naast parlementariër Sampie (Boven-Suriname) was ook zijn collega Fogatie Aserie van Brokopondo aanwezig. Zij hebben gezamenlijk met de jongeren meegeholpen aan de uitvoering.

Bouwkavels
TBFF-voorzitter Minamba Landveld spreekt van een succesvol project. Volgens haar organiseert TBFF twee keer per jaar een sociaal project in het binnenland. Vanwege COVID-19 was het een poosje stil. Toen de oproep voor het opzetten van een mediatheek door Social Army op Facebook werd geplaatst heeft de organisatie direct het verzoek ingediend voor Lebidoti. Landveld ziet graag meer van zulke sociale projecten voor het binnenland van Suriname.

Matroos gaf verder te kennen dat er voor dit jaar nog een sociaal project uitgevoerd zal worden. Nu richt de organisatie zich op het project ‘Sociale bouwkavels’ voor jongeren. Met de komst van de nieuwe minister van Grondbeleid en Bosbeheer, zal dit project weer worden opgepakt om sociaal zwakke jongeren tegemoet te komen met goedkope bouwkavels.

Social Army wil overstappen van het model, waarbij er inzamelingen worden gehouden en pakketten worden verstrekt aan mensen naar de uitvoering van meer duurzame projecten.


Source