Sociaal beleid verdient meer aandacht

Obed Kanape, fractieleider van de ABOP/ PL fractie, stond stil bij het sociaal beleid van de regering. Volgens Kanape kan de regering nog beter inkomen om de armen onder de armste te ondersteunen. Hij hield de regering voor dat er diverse werknemers in Suriname zijn die bij hun pensionering weinig tot bijna niets overhouden, zelfs de huidige salarissen zijn ten opzichte van de koersontwikkeling niet om over naar huis te schrijven. De politicus vroeg ook aandacht voor de medische zorg in ons land.

“Binnen de regio is Suriname het eerste land geweest dat een aanvang heeft gemaakt om artsen op te leiden; Nadien hebben anderen binnen de regio het concept overgenomen”, gaf Kanape verder aan. Maar naar wat wij nu zien moet dit concept aangepast worden, benadrukte de fractieleider. Hij heeft het over de medische opleiding aan de Anton de Kom universiteit, waarbij maar 60 studenten per studiejaar worden toegelaten op basis van de Numerus fixus. Volgens hem moet dit systeem verder bekeken worden, gelet op het feit dat Suriname een tekort heeft aan artsen en specialisten.

Generated by Feedzy