Sharman: ‘Directeur Sail al maanden thuis geparkeerd’

Dew Sharman wetgever VHP, vroeg afgelopen week tijdens de begrotingsbehandeling, uitleg van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Prahlad Sewdien, over de positie van het staatbedrijf Sail. Volgens de parlementariër is de directeur sinds het aantreden van de huidige regering thuis gezet wegens een lopend onderzoek, maar is hij tot op heden niet opgeroepen wederom aan het werk te verschijnen. Sharman vroeg op grond hiervan, wie de leiding heeft bij het bedrijf of als het stuurloos is. Volgens Sewdien is het niet bekend, of het garnalenbedrijf stuurloos is. Wat wel bekend is volgens de minister, is dat er voorlopig geen directeur is aangesteld, maar beloofde hij de informatie, op te zullen vragen. De minister zei dat ten aanzien van de positie van het bedrijf aan hem gerapporteerd is, dat er een sterke afname met betrekking tot de garnalenvangst te bespeuren is. Er wordt volgens Sewdien, gewerkt aan de overschakeling van de garnalenvangst naar visverwerking en de export hiervan.  Ook bij het bedrijf Suriname Zwaar Materieel (Surzwam), zijn er onregelmatigheden geconstateerd.

Volgens de minister is er nog steeds geen directeur benoemd.

Rond dit bedrijf gingen er veel geruchten over zaken die richting corruptie wijzen. Sharman wilde ook het reilen en zeilen binnen dit bedrijf weten van de minister. ‘’Een aantal machines werken, maar waar werken ze, hoe werken ze, voor wie werken ze en hoeveel brengen ze binnen dat is ons niet bekend”, aldus Sewdien.

The post Sharman: ‘Directeur Sail al maanden thuis geparkeerd’ appeared first on DE WEST.

Source