‘Selectieprocedure directiekandidaten DSB nog niet rond’

Robby Berenstein, de leider van de vakbond bij De Surinaamsche Bank (DSB), heeft deze week in een interview, zijn bezorgdheid geuit over een eventuele directiebenoeming bij DSB, de grootste bank van ons land. Volgens Berenstein, is dit een vraagstuk waarmee de bond al sinds het vertrek van de toenmalige DSB-directeur Sigmund Proeve, wordt geconfronteerd. “Al vanaf Proeve, worden we geconfronteerd met een heel sterk verloop van directieleden. Wij hebben veel wisselingen van de wacht gehad in de leiding van DSB en wij hebben geconstateerd, dat dit de bank niet veel goeds heeft gedaan, omdat het van invloed is op de bedrijfsvoering. Er ontstaat hierdoor ook veel stagnatie in de bedrijfsvoering, want elk directielid heeft een ander beleid en werkwijze. De bond heeft daarbij altijd duidelijk zijn mening gegeven”, aldus Berenstein.

Nu staat DSB volgens de vakbondsleider, weer voor dat moment met het komende vertrek van de huidige CEO, Steven Coutinho.

Erwin Emanuels, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van DSB, zegt in gesprek met De West, dat hij de bezorgdheid van de bond kan begrijpen, maar vindt de reactie wel voorbarig, want als voorzitter van de raad, heeft hij nog geen informatie inzake de selectie van de directiekandidaten. “Wij hebben de selectie uit handen gegeven om die zo objectief mogelijk te houden en niet het gevoel te veroorzaken, dat de RvC gaat bepalen wie er komt. We hebben enkele criteria laten opstellen en we hebben die vereisten aan een gerenommeerd bureau gegeven, om vervolgens de selectie te doen. Wanneer die selectie er is, dan zullen wij als RvC ons daarover buigen. Ik weet tot nu toe niet, hoeveel mensen er gesolliciteerd hebben en het is nog niet gerapporteerd of de sollicitatie gesloten is. We hebben als RvC nog geen informatie”, aldus Emanuels. Verder zegt de voorzitter, dat de raad een gedegen traject heeft uitgezet, waarbij er profielen zijn geschetst op basis van ontwikkeling en daarbij is er een scorecard ontworpen die wordt meegenomen in de selectieprocedure. “Deze RvC zal ervoor zorgen dat de beste kandidaat die de bank nodig heeft, wordt aangetrokken”, benadrukt Emanuels. Tot op heden heeft de RvC nog niet eens het eerste verslag ontvangen van het selectiebureau. Hij verduidelijkt, dat het selectiebureau niet belast is met de uiteindelijke selectie, maar het zal in hun verslag de drie beste kandidaten presenteren op nationaal en internationaal niveau. Ook stelt Emanuels, dat de RvC ervoor zal zorgen, dat er een hele goede leiding wordt neergezet die het hervormingsproces van DSB kan voortzetten dat door de huidige CEO is geïnitieerd “De informatie die reeds in de media is verschenen, is niet afkomstig van de RvC noch  van DSB zelf en het selectieproces is nog niet rond. Wij wachten de uitslagen van het project af, want wij rekruteren kandidaten uit binnen -en buitenland. De beste persoon die de bank nodig heeft, zal geselecteerd worden”, aldus de voorzitter.

door Gladys Findlay

Source