Scherpere verkeershandhaving, 66 weggebruikers beboet

In het kader van het Zero Tolerance veiligheidsbeleid, heeft een gemengd team van de politie in samenwerking met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) in de ochtend van maandag 16 en dinsdag 17 mei aan onder andere de Indira Gandhi-, de Vierkinderen-, de Magenta, de Nieuwzorg- en de Nieuw Weergevondenweg verschillende verkeersacties gevoerd.

Daarbij werd er ook gelet op de buschauffeurs die dagelijks roekeloos rijgedrag vertonen, door zich met hoge snelheden over de rijwielpaden te verplaatsen.

Verder werd er ook opgetreden tegen de buschauffeurs die zorgen voor onnodige opstoppingen en roekeloze rijgedragingen op de Coesewijnestraat, de Rust en Werk- en de Tyronneweg.

Vermeld dient te worden dat niet alleen de buschauffeurs zijn gecorrigeerd en geverbaliseerd, maar ook andere weggebruikers die zich schuldig hebben gemaakt aan één of ander verkeersovertreding.

Op deze twee dagen zijn er in totaal 66 weggebruikers geverbaliseerd ter zake diverse overtredingen, waaronder:
– rijden zonder een rijbewijs
– rijden zonder dat het voertuig ter herkeuring is aangeboden
– rijden in de verboden rijrichting
– rijden zonder een veiligheidsgordel om
– handmatig bellen tijdens het rijden
– stoppen op zodanige wijze
– rijden op zodanige wijze
– niet stoppen bij een aangewezen bushalte
– rijden op het rijwielpad
– rijden zonder een busvergunning
– rijden door roodlicht

Het doel van de verhoogde surveillances binnen de verschillende ressorten is om de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie te bevorderen. Dit zal erin moeten resulteren dat het veiligheidsgevoel bij de gemeenschap terugkeert.

Aan de samenleving wordt een beroep gedaan om zich te houden aan de verkeersregels om zodoende een bijdrage te leveren aan een veilig verkeer. De politie doet een beroep op de samenleving om alert te blijven en verdachte bewegingen te melden via de tiplijn 179 of via Command Center op het nummer 115.

Source