Schaamteloze vertoning in het parlement, een podium voor leugen en demagogie

Deze week hebben wij de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement. Sommige assembleeleden blijven leven in het verleden en presteerden hun hele spreektijd te gebruiken voor het overdoen van verkiezingscampagne van 2020. VHP-assembleelid Mahinder Jogi spande de kroon. In plaats van te komen met oplossingen voor hier en nu en met een visie voor de toekomst besteedt hij zijn tijd aan (a) terugkijken en afgeven op de oppositie en (b) ongefundeerd zonder enige onderbouwing op de borst te kloppen voor wat de regering doet terwijl wo dede in a kino.

Je vraagt je af wat de relevantie is van zijn betoog en waarom hij niet focust op wat de regering nu aan het doen is als wij zien dat na 2,5 jaar regeren er materieel niets is gepresteerd. Erger nog het land staat er beroerder voor. Als het land een traumapatiënt was die Jogi en zijn makkers hebben binnengekregen op de OK dan lijkt het erop dat zij met hun onkundige aanpak de patiënt verder in coma duwen in plaats van hem te stabiliseren en te genezen. Is hij de aandacht aan het afleiden? Volgens mij zette hij zichzelf voor schut, en ik zal hem helpen dat in te zien.

Wellicht kunnen Jogi of zijn makkers ons helpen met de antwoorden op de vragen naar aanleiding van zijn betoog:
a. Hij zegt dat dat ze een kapotte infrastructuur, een onderwijssector die nauwelijks functioneerde hebben overgenomen. Je wist wat je zou aantreffen immers je leeft in Suriname, staat met jouw benen in de modder en je ziet om je heen wat er aanwezig is. Je weet dus lang vóór 25 mei 2020 hoe het staat met de infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. Toch? Wat voor oplossing en aanpak had je dan vóór 25 mei 2020 bedacht en klaargezet zodat je bij de start voortvarend kon aanpakken? Niks bedacht, niks klaargezet. Je wist het en toch had je niks klaar om aan te pakken? Wat zegt het over jouw bestuurlijke integriteit en kunde?

b. Als je niet vóór 25 mei 2020 al een oplossing en aanpak had bedacht dan zou je toch direct na aantreden met zo’n oplossing en aanpak moeten komen? Nee na 2,5 jaar is er nog steeds geen inzicht in een plan van aanpak voor alles wat jullie hebben aangetroffen. Dus wat maakt jou dan beter? Misschien ben je slechter want je wist wat je zou aantreffen, je zit al 2,5 jaar en nog kan je niet met een plan van aanpak en visie komen. Toch? Wat voor nut heeft het om ons nu nog te vertellen wat je had overgenomen want je bent toch niet in staat om er iets aan te doen.

c. Het vertrouwen in de politiek was geschaad, zegt hij. Dus hij en zijn VHP waren daar bezorgd over. Hij was dus een gewaarschuwd mens en wist dat men niet nog meer met het vertrouwen van de burger in de politiek moest rommelen, toch? Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zegt men. Waarom is zijn VHP dan zo diep gezakt in allerlei foute benoemingen en handelingen en zijn simpele (!) beloftes niet nagekomen? Schaden hij en zijn VHP zo het vertrouwen in de politiek niet nog meer? Hij en zijn VHP moeten wij dit dubbel aanrekenen want zij waren de gewaarschuwde en toch beschadigen zij het vertrouwen? Waarom denk je dat je dan beter bent?

d. Een enorme isolatie, zegt hij. Met welk land op Nederland na waren er geen betrekkingen? Wat heeft deze regering meer dan voorheen, ja meer dan voorheen, bereikt met de wereld doordat ze de isolatie met Nederland heeft opgeheven? Niets is het antwoord. Wat was dan het effect van die zogenaamde enorme isolatie op het land? Niets. Waar maak je dan keer op keer een heisa van? Wat voor zin heeft het bijvoorbeeld om te vertellen dat je 5000 Facebook-vrienden hebt als je nooit niets van ze kan krijgen? Dan is het beter dat je maar tien goede vrienden hebt die je kan aanspreken als je hulp nodig hebt toch?

Voorheen waren er goede betrekkingen met hele goede vrienden. Cuba leverde medische specialisten, daar gaat deze regering nu weer met hangende ‘pootjes’ naar terug. Venezuela leverde kunstmest, daar gaat deze regering nu weer met hangende ‘pootjes’ naar terug voor kunstmest. China leverde voor Telesur, voor woningbouw, voor zoveel meer en India leverde machines etc. Deze regering bouwt verder op die relaties, de president knipt driftig overal lintjes. IDB en IsDB financierden projecten toen, deze regering praat nu weer met ze voor financieringen. Kortom, er is niets bijgekomen wat toen niet kon, sterker nog deze regering teert op wat toen klaargelegd en gebouwd was. Hoezo dan enorme isolatie? Waar ben je beter bezig dan voorheen? Stop aub met vertellen en ga over tot daden en geef ons een ontwikkelingsvisie.

e. Er was enorme criminaliteit, zegt hij. Hij en zijn makkers wisten dit dus. Je zou toch verwachten dat wij nu op z’n minst evenveel dan wel minder criminaliteit zouden moeten hebben omdat zij met enige voortvarendheid dit onder controle zouden willen krijgen. Maar nee, wij zitten nu met meer criminaliteit. Het is nu erger geworden. Zelfs de president, ooit een zelfbenoemde sheriff, gaat zich nu met de ernst bemoeien. Wat voor zin heeft het om in het parlement zoveel terug te kijken als je er toch niks van hebt geleerd? Vertel ons hoe je dit gaat oplossen, dat is waar wij jou voor betalen.

f. Hij stelde dat deze president niet naar Broka Baka gaat om te zwemmen en dat hij 23 uren werkt. Vergat je dan ons te vertellen dat deze president niet rijdt maar vliegt nog verder dan Broka Baka en nu meer uitgeeft om in het buitenland te zwemmen? Wat voor effect hebben die 23 uren werken van deze president als de uitkomst nul is? Waar is het resultaat na 2,5 jaar en 23 uren werken zonder te zwemmen? Als er geen resultaat is wat voor nut heeft het ons te vermoeien met hoeveel hij wel of niet zwemt? Misschien moeten wij nog bezorgder worden met een man die 23 uren werkt en al 2,5 jaar bezig met nulresultaat. Kan die man het wel? Is die wel kundig genoeg als hij 23 uren moet buffelen?

g. Hij stelt dat hij vertrouwen heeft dat deze president het land uit de crisis zal halen. Waarop baseer jij dat vertrouwen? Wij zien dat de traumapatiënt (het land) door deze president in coma (diepere crisis) is gebracht, is hij dan kundig en kan hij het land leiden? Als hij 2,5 jaar aan de macht is met 23 uren werken en niks heeft opgeleverd, waarom moeten wij nog vertrouwen dat hij het kan? De simpele (!) beloftes kon hij niet nakomen en hij heeft ook keer op keer laten zien het volk onjuist te informeren. Dus vertel ons dan wat de onderbouwing moet zijn om aan te nemen dat hij in de resterende 2,5 jaar wel beloftes gaat nakomen? Welke gedragsmetamorfose heeft hij nu ondergaan wat wij niet weten? Welk licht gaat hij nu plots wel zien? Lof en vertrouwen naar elkaar uitspreken hebben wij al eerder van jullie gehoord, het toverstokje dat jullie vóór 25 mei 2020 hadden bleek een wandelstok te zijn want jullie wandelen graag veel. Kortom, er is geen basis en onderbouwing voor vertrouwen. Val ons dan niet lastig met beloftes maar lever hier en nu, dat is een betere basis voor vertrouwen.

h. Het meest verwarde hij ons met “Als president Santokhi met zijn team dit land niet uit de crisis kunnen halen, kunnen we de tent sluiten, want niemand kan het dan doen”. In analogie hierop zouden wij nu kunnen zeggen als je in de afgelopen 2,5 jaar niets hebt gepresteerd, de crisis erger hebt gemaakt dan kunnen wij nu de tent van deze regering sluiten, want dan kunnen jullie er in de resterende 2,5 jaar ook niks van bakken.

Misschien is het handig voor Jogi en zijn makkers om een eerlijke samenvatting te geven van de verdiensten van deze president en waarom er geen vertrouwen is. Niets wil lukken bij deze president. Om een paar te noemen:
– Binnenland mislukt: polarisatie in de samenleving, koers en prijzen uit de hand gelopen, criminaliteit en corruptie op z’n minst niet minder als niet erger geworden;
– Buitenland mislukt: blamage bij Israël, blamage bij Guyana, Caricom-leiders die met verbazing naar Suriname kijken;
– Kapitaalmarkt mislukt: IMF in de grind bak, Oppenheimer gestrand, Diaspora Kapitaal verdampt;
– Business mislukt: SLM maakt noodlanding, Oil & Gas nog onzeker, Waterstof fabriek vervlogen, RGM-kans misgelopen.

Misschien kunnen Jogi en zijn makkers voortaan de tijd in het parlement daarom nuttiger gebruiken ten dienste van de samenleving en ons te verblijden met oplossingen voor hier en nu en met een visie voor de toekomst in plaats van de hele tijd terug te kijken en af te geven op de oppositie. En al helemaal niet met leugens en demagogie komen aub.

Vertel het volk niet dat Santokhi voorzitter van de Caricom geworden is omdat er goed buitenlandbeleid wordt gevoerd. Foei toch meneer Jogi. Dit is zo’n pertinente onzin en demagogie en zo DNA onwaardig om zo openlijk verzinsels te vertellen. Suriname is voorzitter van de Caricom omdat elk land bij toerbeurt de voorzittersrol krijgt. Zo simpel is het. Het zou niets uitmaken, ook al was Pinokkio de president, dan nog zou Suriname nu voorzitter worden. Had je geen betere wapenfeiten om mee te koketteren, zou ik aan Jogi willen vragen.

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de onverbeterlijke houding nu plots zal veranderen maar laten hopen door ze kritisch de spiegel voor te houden dat ze toch dat licht zien, dat het licht toch ergens gaat branden bij ze. Ter inspiratie en aanmoediging verwijs ik graag naar twee artikelen:
Suriname leeft in het verleden door armoe bij de politiek
Waar is die visionaire leider die Suriname zo hard nodig heeft en wat moet die hebben?

Hikmat Mahawat Khan

Generated by Feedzy